SWEDISH USER MANUALS

Vuxenleksak gjord av kroppssäker silikon. Rengör före och efter varje användning, inklusive den första. Använd oparfymerad tvål eller leksaksrengörare. Leksaken är 100% vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel!  
Tryck på FUN i en halv sekund oh släpp sedan knappen för att koppla på den. Klicka på FUN för att stänga av den. Leksaken har 4 hastigheter och 6 mönster och startar på medelhög hastighet. Klicka på [+] för högre hastigheter och rytminställningar. Tryck på [-] för att komma åt lägre hastigheter eller återgå till stadig vibration.

Leksaken använder 2 AAA-batterier. Kontrollera diagrammet inuti batterifacket för att se till att batterierna är korrekt insatta.

Anslut sladden till strömmen för att ladda med HYBRID KIT (ingår ej) eller uppladdningsbara batterier och en FUN FACTORY USB-magnetladdare. Änden kommer att skina röd. Fäst på metallkontakterna på leksaken. Om [-] blinkar har leksaken 33 % ström eller mindre. Om [+], upp till 66 %. Om FUN, upp till 99 %. Om alla knapparna blinkar eller tänds är leksaken helt laddad.

Lås för resor
·      Lås: Tryck på [-] och [FUN] samtidigt i omkring 0,5 sek.
·      Lås upp: Tryck på [+] och [FUN] samtidigt i omkring 0,5 sek.
I båda fallen kommer knapparna att blinka och enheten kommer att surra kort.

Allmän info
DARLING DEVIL är säker för anal användning; MR BOSS och ABBY G är inte det. Var god observera att små färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av tillverkningen. Denna produkt är inte för barn och är inte en medicinsk produkt. Sörj för miljövänligt bortskaffande av förpackningen och var god använd de återvinningsalternativ som finns för den. 

Att inte göra  
Öppna inte leksaken med våld. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln (medföljer ej) i eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd eller ladda inte leksaken om du märker ovanlig upphettning, mekaniska fel eller andra avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformering). Släck inte med vatten om leksaken fattar eld.  
Placera inte de magnetiska kontaktpunkterna på laddningskabeln på metallytor eller en annan magnetisk laddare för att undvika kortslutning. Låt inte laddningsenheten komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med den magnetiska USB-laddningsenheten fastsatt.  
Använd inte silikonbaserat smörjmedel, oljor eller lotioner med leksaken (inklusive solkräm eller solskyddsmedel, läppvårdsprodukter, eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla slag). De kan orsaka irreversibel skada på leksaken, som inte täcks av garantin.  

Teknisk info 
Förvarings- och driftstemperatur 0°C - 40°C. Max. omgivande temperatur vid drift är 40°C. Variabla omgivande temperaturer (till exempel vid resor) skulle kunna leda till lätt kondens under vissa förhållanden. Var god vänta då några timmar tills leksaken har anpassats till den omgivande temperaturen innan den används. 

Använd endast den magnetiska USB-orgiginalladdaren (medföljer ej, se HYBRID KIT) för att ladda leksaken och använd laddningsbara batterier. Om driftsignallampan (LED) på den magnetiska laddningskontakten inte tänds, koppla ur kontakten och försök igen. Koppla ur kontakten när den inte används. Magnetkontakten (om LED-displayen är tänd) och området omkring leksakens motor kan bli varma. Strömpaketet är alltid kortslutningssäkert, men det kan ändå bli varmt! Kortslutningsströmförmågan för USB-porten på PC/MAC eller bärbar dator beror på enheten, så kontrollera de tekniska specifikationerna innan du använder den. En lätt värmeutveckling kan inträffa.

Separat förvaring av batterierna kan förlänga leksakens livslängd.

Magnetism  
Kort med magnetremsor (d.v.s. kreditkort) kan skadas genom kontakt med leksakens magnetiska delar eller laddningskontakten.

Vuxenleksak gjord av kroppssäkra material. Tvätta före och efter varje användning, inklusive den första. Använd oparfymerad tvål eller leksaksrengöring. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel! Laddas före första användning.
För att slå på, tryck på FUN i en halv sekund och släpp sedan FUN-knappen. För att stänga av, håll ner i en sekund eller växla genom alla 5 inställningarna och tillbaka till "av". Leksaken har 4 hastigheter och 1 mönster. Fortsätt klicka på FUN för att få tillgång till alla hastigheter och mönstret. Genomsnittlig körtid är 60 minuter. För att ladda, anslut sladden till ett strömuttag. Anslut till metallkontakterna på leksaken. Knappen kommer blinka dämpat under laddningen. Max. två timmars laddning kommer ge dig full effekt. Laddningsspänning 5V DC, kapacitans 80 mAh, driftsspänning 3,7V DC. Motorn stängs av automatiskt om du ansluter den till ett strömuttag medan den är påslagen.

För att aktivera reselocket, tryck och håll ner FUN i ca. 4 sekunder. Knappen kommer blinka två gånger och leksaken surrar till två gånger snabbt. För att avaktivera, tryck och håll ner FUN. Samma surrande, samma blinkande.
allmän info

Ej säker för anal användning. Observera att små färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av produktionen. Denna produkt är inte till för barn och är inte en medicinsk produkt. Tillgodose en miljövänlig förvaring av förpackningen och använd de återvinningsmöjligheter som finns till förfogande.

GÖR INTE DETTA 
Öppna inte leksaken. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln i en eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd den inte och ladda inte leksaken om du märker av ovanlig värmeuppbyggnad, mekaniska fel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformation). Om leksaken tar eld, släck den inte med vatten. 

För att undvika kortslutning, placera inte de magnetiska kontaktpunkterna på laddningskabeln på metallytor eller annan magnetisk laddare. Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med laddningskabeln ansluten.

Använd inte silikonbaserade smörjmedel, oljor eller krämer med leksaken (inklusive lotion eller solskyddskräm, läppkrämsprodukter,  eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla typer). Dessa kan orsaka oåterkallelig skada på leksaken vilket inte täcks in av garantin.

TEKNISK INFO
Förvarings- och användningstemperatur 0 °C – 40 °C. Max. omgivningstemperatur vid användning är 40 °C. Varierande omgivningstemperaturer (till exempel när du reser) kan leda till kondens under vissa förhållanden. Vänta då några timmar tills att leksaken har anpassat sig till den omgivande temperaturen innan den används.

Min. 250 laddningscykler. Standby-tiden för batterierna är ca. sex månader, ladda sedan upp igen för att hålla batteriet vid liv. Regelbunden användning av batterierna garanterar deras livslängd. Uppladdningsbara leksaker ska inte läggas undan när de inte laddas. Batteriets skyddskrets förhindrar överbelastning eller total urladdning. Vid felaktig hantering kan batterierna ha en okontrollerad exoterm reaktion. Om denna fara uppstår ska du vidta de vanliga försiktighetsåtgärderna och kasta bort hela leksaken.

För att ladda leksaken, använd endast original laddningskabel. Om knappen inte lyser, koppla ur och försök igen. Dra ur kontakten när den inte används. Magnetpluggen och området runt leksakens motor kan bli varm. Batteripaketet är alltid kortslutningsskyddat, men det kan fortfarande bli varmt!

MAGNETISM
Kort med magnetremsor (t. ex. kreditkort) kan ta skada om de kommer i kontakt med de magnetiska delarna på leksaken eller laddningspluggen.

FUN CUP är en menstruationskopp av medicinskt silikon och passar endast för vaginalt bruk. Läs bruksanvisningen före användning och läs om de risker som är förenade med användning av menstruationsprodukter. Tvätta händerna noggrant med tvål innan du inför eller tar bort FUN CUP. Koka FUN CUP i vatten i 3 minuter före användning och mellan användnings-tillfällena.

INFÖR
Kontrollera att FUN CUP är steril och felfri före insättningen,
· Vik FUN CUP - se bilder.
· För in den i din vagina. Tryck den tills du har övervunnit ett naturligt motstånd och släpp handtaget.

FUN CUP kommer därefter att öppnas och vara hermetiskt tillslutet av väggarna i din vagina. För att säkerställa detta, glid med ditt finger försiktigt runt övre öppningen. Om du behöver hjälpa till, ta tag i koppen överst och vrid den något. När du sedan drar lite i toppen och känner motstånd, så fungerar vakuumet.

TA BORT
Ta bort FUN CUP var 6:e timme (rekommenderas) och efter maximalt 12 timmar, oftare om du har tunga perioder
· Använd dina bäckenbottensmuskler för att trycka ner koppen och nyp sedan ihop den med två fingrar och frigör vakuumet. Eller tryck med ett finger mot toppen på FUN CUP för att frigöra vakuumet. Dra sedan försiktigt ut koppen med öppningen uppåt och töm den i toaletten.

RENGÖR
Rengör FUN CUP med vatten och lite mild tvål och koka den sedan i rent kokande vatten i 3 minuter för att sterilisera den. Ägna särskild uppmärksamhet åt svåråtkomliga hål vid rengöring. Torka av den.
· Rengör påsen med vatten och lite mild tvål och låt den lufttorka.
· Använd inte andra rengöringsmedel än de angivna. Förvara produkterna på ett torrt ställe, som är skyddat från direkt solljus.

VAR MEDVETEN OM
TSS (toxiskt chocksyndrom) är en mycket sällsynt sjukdom, som kan uppstå genom användning av menstruationsprodukter och kan vara dödlig utan behandling.
Den är mycket osannolik att inträffa om du använder och rengör FUN CUP på rätt sätt.
Symptomen vid TSS omfattar plötslig feber, frossa, illamående, kräkningar, muskelsmärtor, tapp i blodtryck, yrsel och dåsighet. Om symptomen visar sig, ta då bort FUN CUP och kontakta läkare. Om TSS redan har inträffat eller om det finns skador och infektioner i underlivet rekommenderas inte användning av FUN CUP och andra införda menstruationsprodukter.
Vi rekommenderar även att du kontaktar din läkare innan du använder en menstruations-produkt för första gången.
Mer information finns på www.thefuncup.com.

Vuxenleksak gjord av kroppssäker silikon. Rengör före och efter varje användning, inklusive den första. Använd oparfymerad tvål eller leksaksrengörare. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel!
Tryck på FUN i en halv sekund för att koppla på den. Klicka på FUN för att stänga av den. Leksaken har 6 vibrationsinställningar i både skaftet och klitorisförlängningen. Tryck på knappen med den stora punkten för att kontrollera skaftet. Tryck på knappen med den lilla punkten för att kontrollera förlängningen. Håll ned FUN tills leksaken surrar två gånger för att spara din favoritinställning för nästa gång. Håll ned FUN tills leksaken surrar fem gånger för att återställa den.
minuter. FUN blinkar mjukt när batteriet är lågt. Koppla in sladden i strömmen för att ladda. Änden kommer att skina röd. Fäst på metallkontakterna i botten på leksaken. Om knappen med den lilla punkten blinkar är leksaken på 33 % ström eller mindre. Knappen med den stora punkten = 66 % eller mindre. FUN = laddad upp till 99 %. Släckta ljus = klar att köra. Detta ska ta 6-8 timmar. Körtid 30-60 min.
Tryck och håll ned knappen med den lilla punkten och FUN i omkring 0,5 sekunder för att aktivera låset för resor. Leksaken kommer att surra kort. Tryck och håll ned knappen med den stora punkten och FUN i omkring 0,5 sekunder för att inaktivera det. Tryck sedan på FUN för att koppla på den!
Var god observera att små färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av tillverkningen. FUN FACTORYs produkter är inte för barn och är inte medicinska produkter. Var god återvinn pappförpackningen.

Att inte göra
Öppna inte leksaken. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln i eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd eller ladda inte leksaken om du märker ovanlig upphettning, mekaniska fel eller andra avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformering). Släck inte med vatten om leksaken fattar eld.
Placera inte de magnetiska kontaktpunkterna på laddningskabeln på metallytor eller en annan magnetisk laddare för att undvika kortslutning. Låt inte laddningsenheten komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med laddningsenheten (Magnetisk USB-laddare) fastsatt.
Använd inte silikonbaserat smörjmedel, oljor eller lotioner med leksaken (inklusive solkräm eller solskyddsmedel, läppvårdsprodukter, eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla slag). De kan orsaka irreversibel skada på leksaken, som inte täcks av garantin.

Teknisk info
Förvarings- och driftstemperatur 0°C - 40°C, -max. omgivande temperatur vid drift 40°C. Variabla omgivande temperaturer (till exempel vid resor) skulle kunna leda till lätt kondens under vissa förhållanden. Var god vänta då några timmar tills leksaken har anpassats till den omgivande temperaturen innan den används.
Batterikapacitet 500 mAh. Minst 200 laddningscykler. Batteriernas standbytid är upp till 90 dagar och ladda sedan för att hålla batteriet vid liv. Laddningsbara leksaker ska inte förvaras när de inte är laddade. Batteriskyddskrets förhindrar överbelastning eller total urladdning. Vid felaktig hantering kan batterierna ha en okontrollerad exoterm reaktion. Om denna fara inträffar, vidta de vanliga försiktighetsåtgärderna och kasta bort leksaken.
Använd endast den magnetiska USB-originalladdaren för att ladda leksaken. Om driftsignallampan (LED) på den magnetiska laddningskontakten inte tänds, koppla ur kontakten och försök igen. Koppla ur kontakten när den inte används. Magnetkontakten (om LED-displayen är tänd) och området omkring leksakens motor kan bli varma. Strömpaketet är alltid kortslutningssäkert, men det kan ändå bli varmt. Kortslutningsströmförmågan för USB-porten på PC/MAC eller bärbar dator beror på enheten, så kontrollera de tekniska specifikationerna innan du använder den. En lätt värmeutveckling kan inträffa!

Magnetism
Kort med magnetremsor (d.v.s. kreditkort) kan skadas genom kontakt med leksakens magnetiska delar eller laddningskontakten.

Vuxenleksak tillverkad av kroppssäker silikon. Tvätta före och efter varje användning, inklusive den första användningen. Använd oparfymerad tvål eller rengöringsmedel för leksaker. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat glidmedel!  För att sätta på, tryck på FUN i en halv sekund och släpp sedan knappen. För att stänga av, klicka på FUN. Leksaken har 6 hastigheter (börjar med medelhastighet) och 6 mönster. Klicka på + för högre hastighet och rytminställningar. Klicka på  för att komma åt lägre hastigheter och för att återgå till stabil vibration. Användningstid 40–120 minuter. För att ladda, anslut kabeln till en strömkälla. Änden lyser röd. Anslut metallkontakterna till leksaken. Om  blinkar har leksaken 33 % ström eller mindre. Om +, upp till 66 %. Om FUN, upp till 99 %. Om alla knappar blinkar eller tänds är leksaken fulladdad. Det tar ca 6 timmar att ladda fullt.

TRANSPORTLÅS
Lås: Tryck på FUN och  samtidigt i ca 0,5 sek. Lås upp: Tryck på FUN och + samtidigt i ca 0,5 sek. I båda fallen blinkar knapparna och enheten surrar en kort stund.

FÖRBUD
Ta inte isär leksaken. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln i elden. Lämna inte i direkt solljus. Använd inte och ladda inte leksaken om du märker ovanlig värmeuppbyggnad, mekaniska fel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformering). Släck inte med vatten om leksaken börjar brinna.

För att undvika kortslutning ska du inte placera laddningskabelns magnetiska kontaktpunkter på metallytor eller annan magnetisk laddare. Låt inte laddningsenheten komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med USB-magnetladdaren ansluten. Använd inte silikonbaserat glidmedel, oljor eller lotioner med leksaken (inklusive solkräm eller solskyddsmedel, läppvårdsprodukter, eteriska oljor, kokosnötolja och ätliga oljor av några slag). Dessa kan orsaka irreversibel skada på leksaken som inte täcks av garantin.
 
TEKNISK INFORMATION
Förvarings- och driftstemperatur 0–40 °C. Högsta omgivningstemperatur vid drift är 40 °C. Varierande omgivningstemperatur (till exempel vid resa) kan leda till lätt kondens under vissa förhållanden. I dessa fall bör du vänta i några timmar tills leksaken har anpassat sig till omgivningstemperaturen innan du använder den.

Batterikapacitet 500 mAh. Batteriernas standbytid är ca sex månader, ladda därefter batteriet för att hålla batterierna vid liv. Regelbunden användning av batterierna gör att de håller längre. Om din leksak är urladdad ska du ladda den innan du lägger undan den. Batteriskyddskretsarna förhindrar överladdning eller total urladdning. Vid felaktig användning kan batterierna få en okontrollerad exoterm reaktion. Om denna fara inträffar ska du vidta vanliga försiktighetsåtgärder och kasta bort hela leksaken. Använd endast den ursprungliga USB-magnetladdaren för att ladda leksaken. Om driftssignallampan (LED) på magnetladdarkontakten inte tänds, koppla ur kontakten och försök igen. Koppla ur kontakten när den inte används. Magnetladdarkontakten (om LED-displayen är tänd) och området runt leksakens motor kan värmas upp. Strömförsörjningsenheten är alltid kortslutningssäker, men kan fortfarande bli varm! Kortslutningskapaciteten för USB-porten på PC/MAC eller bärbar dator beror på enheten. Kontrollera därför de tekniska specifikationerna före användning. En lätt värmeutveckling kan inträffa.

MAGNETISM
Kort med magnetremsor (dvs. kreditkort) kan skadas vid kontakt med de magnetiska delarna av leksaken eller laddningskontakten.

Vuxenleksak gjord av kroppssäkert silikon. Tvättas före och efter varje användning, inklusive den första. Använd parfymfri tvål eller leksaksrengörare. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel!
Din leksak använder 2 AAA-batterier. Sätt in dem som visas i bilden nedan.
För att slå på, tryck +. Håll ner tills att du känner vibration.
För högre hastigheter eller mönster, klicka på +.
För lägre hastigheter eller ett föregående mönster, klicka på -. För att stänga av, tryck och håll ner -.
Leksaken har 6 hastigheter och 6 rytmer.
För bekymmersfritt resande, ta bara ut batterierna och förvara dem separat! Se till att pack ner en extra uppsättning om du ska bege dig ut i obygden.

ALLMÄN INFO
Vuxenleksak gjord av kroppssäkert silikon. Denna produkt är inte till för barn och är inte en medicinsk produkt. Paketeringen är återvinningsbar - vänligen använd tillbörliga återvinningsmöjligheter. Observera att små färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av produktionen. Säker för anal användning.

GÖR INTE DETTA
Öppna inte leksaken med våld. Använd inte vassa objekt på leksaken. Kasta inte leksaken eller batterierna i en eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd inte leksaken om du märker av ovanlig värmeuppbyggnad, mekaniska fel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformation). Om leksaken tar eld, släck den inte med vatten. 

Använd inte silikonbaserade smörjmedel, oljor eller krämer med leksaken (inklusive lotion eller solskyddskräm, läppkrämsprodukter,  eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla typer). Dessa kan orsaka oåterkallelig skada på leksaken vilket inte täcks in av garantin.

TEKNISK INFO
Förvarings- och användningstemperatur 0 °C – 40 °C. Max. omgivningstemperatur vid användning är 40 °C. Varierande omgivningstemperaturer (till exempel när du bär den) kan leda till kondens under vissa förhållanden. Vänta då några timmar tills att leksaken har anpassat sig till den omgivande temperaturen innan den används.
Borttag av batterierna innan förvaring kan förlänga hållbarheten för både dina batterier och din leksak.

Vuxenleksak gjord av kroppssäker silikon. Tvätta av den före och efter varje användning, inklusive den första. Använd oparfymerad tvål eller en leksaksrengörare. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel! Slå på den genom att trycka på FUN i en halv sekund. För att stänga av, klicka på FUN. Leksaken har 10 pulseringsinställningar. För högre inställningar och mönster, tryck på [+]. För lägre inställningar, tryck på [-].
Genomsnittlig drifttid 40-120  minuter. När batteriet är svagt kommer FUN att blinka svagt.
Anslut kabeln till strömuttaget för att ladda. Ena änden kommer att glöda i rött. Fäst på de metalliska kontakterna i botten på leksaken. Om [mindre punkt] blinkar, har leksaken 33 % laddning eller mindre. [större punkt] = 66 % laddning eller mindre. FUN = upp till 99 % laddad. När lampor slocknar= klar att starta. Detta bör ta cirka 8 timmar. Drifttid: upp till 2 timmar.
För att aktivera reselåset, tryck på och håll nere [-] och FUN i ca 0,5 sekunder. Leksaken kommer att surra en kort stund. För att avaktivera, tryck och håll nere [+] och FUN i ca 0,5 sekunder. Tryck sedan på FUN för att slå på den. 

Allmän info
Observera att smärre avvikelser i färg på produkten eller emballaget är en normal följd av produktionen. FUN FACTORY-produkter är inte avsedda för barn och är inte medicinska produkter. Se till att återvinna kartongförpackningar. Beviljad av Europeiska patentverket 2320850B1.
Motsvarande patent beviljade t.ex. i Kina, Japan och Ryssland.

Att inte göra  
Öppna inte leksaken med våld. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln (medföljer ej) i eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd eller ladda inte leksaken om du märker ovanlig upphettning, mekaniska fel eller andra avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformering). Släck inte med vatten om leksaken fattar eld.  

Placera inte de magnetiska kontaktpunkterna på laddningskabeln på metallytor eller en annan magnetisk laddare för att undvika kortslutning. Låt inte laddningsenheten komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med den magnetiska USB-laddningsenheten fastsatt.  

Använd inte silikonbaserat smörjmedel, oljor eller lotioner med leksaken (inklusive solkräm eller solskyddsmedel, läppvårdsprodukter, eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla slag). De kan orsaka irreversibel skada på leksaken, som inte täcks av garantin.  

Teknisk info
Lagrings- och driftstemperatur 0°C - 40°C, -maximal omgivande temperatur vid drift är 40 °C. Varierande omgivande temperaturer (när du reser, till exempel) kan leda till lätt kondens under vissa villkor. Vänligen vänta därvid ett par timmar tills leksaken har anpassat sig till den omgivande temperaturen innan den tas i drift.

Batterikapacitet 780 mAh. Standby-period för batterierna är ca sex månader, ladda därefter om för att hålla batteriet vid liv. Laddningsbara leksaker bör inte förvaras när de inte laddas. Batteriet skyddskrets förhindrar överbelastning eller total urladdning. Vid olämplig hantering kan batterierna få en okontrollerad exoterm reaktion. Om denna fara uppstår vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder och kassera leksaken.

Använd bara den ursprungliga laddningskontakten för MAGNETISK LADDARE för att ladda leksaken. Om driftsignallampan (LED) på den magnetiska laddningskontakten inte tänds, koppla ur och försök igen. Dra ur kontakten när den inte används. Magnetkontakten (om LED-skärmen är tänd) och området omkring leksakens motor kan bli varmt.
Strömpaketet är alltid säkert mot kortslutning, men det kan fortfarande bli varmt!
Nuvarande kapacitet hos USB-uttaget på PC/MAC eller bärbar dator vid kortslutning beror på enheten, så kontrollera de tekniska specifikationerna innan du använder den. En svag värmeutveckling kan uppstå.

Magnetism
Kort med magnetremsor (t.ex. kreditkort) kan skadas vid kontakt med leksakens magnetiska delar eller laddningskontakten. Magnetiska fält kan också påverka mekaniska och elektroniska komponenter i andra enheter, såsom pacemakers. Vi rekommenderar inte denna leksak till personer med pacemaker. Kontakta din läkare för mer information.

Vuxenleksak tillverkad av kroppssäker silikon. Tvättas både före och efter varje användning, inklusive den första. Använd en oparfymerad tvål eller leksaksrengöringsmedel. Leksaken är vattentät till 100 %. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Tryck på FUN i en halv sekund för att slå på den. Klicka på FUN för att stänga av. Leksaken har 11 statiska och 4 rytmiska inställningar. För högre inställningar eller för att ändra mönstret, tryck på +. För lägre inställningar eller för att återgå till mönstret, tryck på -.
Läge/Mönster: 1-3 vibrationer, 4-6 tryck, 7-11 pulserande, 12-15 dynamiska mönster.
Minnesfunktion: För att spara din favoritinställning till nästa gång, håll ner FUN tills leksaken surrar två gånger. Håll nere tills leksaken surrar fem gånger för att återställa den. Genomsnittlig användningstid 40 -180 minuter. När batteriladdningen är låg kommer FUN att blinka mjukt. Anslut sladden till strömuttaget för att ladda den. Fäst leksaken på de metalliska kontakterna längst ner på leksaken. Om den - blinkar har leksaken 33 % laddning eller mindre. + = 66 % eller mindre. FUN = upp till 99 % laddad. Ljuset slocknar = klar att användas. Detta bör ta ungefär 6 timmar. Användningstid: upp till 3 timmar. För att aktivera reselåset, tryck och håll +och FUN i ca 0,5 sekunder. Leksaken kommer att surra kort. För att avaktivera den, tryck och håll +och FUN i ca 0,5 sekunder. Tryck sedan på FUN för att slå på den!

ALLMÄN INFO

Observera att mindre färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av produktionen. FUN FACTORY produkter är inte avsedda för barn och är inte medicinska produkter. Återvinn kartongförpackningen. Europeiskt patent 2320850B1 utfärdat. Motsvarande patent finns utfärdade t ex i Kina, Japan och Ryssland.

LÅT BLI
Öppna inte leksaken. Använd inte vassa föremål på leksaken. Släng inte leksak eller laddningskabel i elden. Utsätt den inte för direkt solljus. Använd eller ladda inte leksaken om du noterar ovanlig värmeutveckling, mekaniska funktionsfel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformation). Om leksaken fattar eld, använd inte vatten för att släcka. Placera inte laddningskabelns magnetiska kontaktpunkter på metalliska ytor eller en annan magnetisk laddare för att undvika kortslutning. Låt inte laddningsenheten komma i kontakt i vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med laddningsenheten (magnetisk laddare) ansluten. Använd inte silikonbaserade smörjmedel, oljor eller krämer tillsammans med leksaken (inklusive solkräm eller solskydd, läppvårdsprodukter, eteriska oljor, kokosolja och ätliga oljor av alla typer). Dessa kan orsaka oåterkalleliga skador på leksaken som inte täcks av garantin.

TEKNISK INFO

Förvarings- och drifttemperatur 0° – 40°C, högsta omgivande temperatur vid användning 40°C. Variation i omgivande temperaturer (exempelvis vid resa) kan leda till en lätt kondens under vissa förhållanden. Vänta därefter några timmar tills leksaken har anpassats till den omgivande temperaturen innan den används. Batterikapacitet 780 mAh. Standby-perioden för batterierna är cirka sex månader, omladda därefter för att hålla batteriet vid liv. Uppladdningsbara leksaker bör inte lagras när de inte är uppladdade. Batteriskyddskretsen förhindrar överbelastning eller total urladdning. Med felaktig hantering kan batterierna få en okontrollerad värmeutvecklingsreaktion. Batteriskyddskretsen förhindrar överbelastning eller total urladdning. Med felaktig hantering kan batterierna få en okontrollerad värmeutvecklingsreaktion. Vidta brukliga försiktighetsåtgärder och kasta bort leksaken om denna farliga situation uppstår. Använd endast den medföljande MAGNETISKA LADDARENS laddningskontakt för att ladda leksaken. Om driftsignallampan (LED) på den magnetiska laddningspluggen inte tänds, dra ur kontakten och försök igen. Dra ur kontakten när den inte används. Den magnetiska kontakten (om LED-displayen lyser) och området runt leksaksmotorn kan bli varma. Strömpaketet är alltid kortslutningssäkert, men det kan ändå bli varmt! USB-portens risk för kortslutningsström på PC/ MAC eller bärbar PC beror på enheten, så vänligen kontrollera den tekniska specifikationen före bruk. En mindre värmeutveckling kan uppstå.

MAGNETISM

Kort med magnetremsor (dvs. kreditkort) kan skadas i kontakt med leksakens magnetiska delar eller laddningskontakt. Magnetfält kan även påverka mekaniska och elektroniska komponenter i enheter såsom pacemakers. Vi rekommenderar inte denna leksak för personer med pacemaker. Kontakta din läkare för mer information.