SWEDISH USER MANUALS

Vuxenleksak gjord av kroppssäkra material. Tvätta före och efter varje användning, inklusive den första. Använd oparfymerad tvål eller leksaksrengöring. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel! Laddas före första användning.
För att slå på, tryck på FUN i en halv sekund och släpp sedan FUN-knappen. För att stänga av, håll ner i en sekund eller växla genom alla 5 inställningarna och tillbaka till "av". Leksaken har 4 hastigheter och 1 mönster. Fortsätt klicka på FUN för att få tillgång till alla hastigheter och mönstret. Genomsnittlig körtid är 60 minuter. För att ladda, anslut sladden till ett strömuttag. Anslut till metallkontakterna på leksaken. Knappen kommer blinka dämpat under laddningen. Max. två timmars laddning kommer ge dig full effekt. Laddningsspänning 5V DC, kapacitans 80 mAh, driftsspänning 3,7V DC. Motorn stängs av automatiskt om du ansluter den till ett strömuttag medan den är påslagen.

För att aktivera reselocket, tryck och håll ner FUN i ca. 4 sekunder. Knappen kommer blinka två gånger och leksaken surrar till två gånger snabbt. För att avaktivera, tryck och håll ner FUN. Samma surrande, samma blinkande.
allmän info

Ej säker för anal användning. Observera att små färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av produktionen. Denna produkt är inte till för barn och är inte en medicinsk produkt. Tillgodose en miljövänlig förvaring av förpackningen och använd de återvinningsmöjligheter som finns till förfogande.

GÖR INTE DETTA 
Öppna inte leksaken. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln i en eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd den inte och ladda inte leksaken om du märker av ovanlig värmeuppbyggnad, mekaniska fel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformation). Om leksaken tar eld, släck den inte med vatten. 

För att undvika kortslutning, placera inte de magnetiska kontaktpunkterna på laddningskabeln på metallytor eller annan magnetisk laddare. Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med laddningskabeln ansluten.

Använd inte silikonbaserade smörjmedel, oljor eller krämer med leksaken (inklusive lotion eller solskyddskräm, läppkrämsprodukter,  eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla typer). Dessa kan orsaka oåterkallelig skada på leksaken vilket inte täcks in av garantin.

TEKNISK INFO
Förvarings- och användningstemperatur 0 °C – 40 °C. Max. omgivningstemperatur vid användning är 40 °C. Varierande omgivningstemperaturer (till exempel när du reser) kan leda till kondens under vissa förhållanden. Vänta då några timmar tills att leksaken har anpassat sig till den omgivande temperaturen innan den används.

Min. 250 laddningscykler. Standby-tiden för batterierna är ca. sex månader, ladda sedan upp igen för att hålla batteriet vid liv. Regelbunden användning av batterierna garanterar deras livslängd. Uppladdningsbara leksaker ska inte läggas undan när de inte laddas. Batteriets skyddskrets förhindrar överbelastning eller total urladdning. Vid felaktig hantering kan batterierna ha en okontrollerad exoterm reaktion. Om denna fara uppstår ska du vidta de vanliga försiktighetsåtgärderna och kasta bort hela leksaken.

För att ladda leksaken, använd endast original laddningskabel. Om knappen inte lyser, koppla ur och försök igen. Dra ur kontakten när den inte används. Magnetpluggen och området runt leksakens motor kan bli varm. Batteripaketet är alltid kortslutningsskyddat, men det kan fortfarande bli varmt!

MAGNETISM
Kort med magnetremsor (t. ex. kreditkort) kan ta skada om de kommer i kontakt med de magnetiska delarna på leksaken eller laddningspluggen.

Vuxenleksak gjord av kroppssäkert silikon. Tvättas före och efter varje användning, inklusive den första. Använd parfymfri tvål eller leksaksrengörare. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat smörjmedel!
Din leksak använder 2 AAA-batterier. Sätt in dem som visas i bilden nedan.
För att slå på, tryck +. Håll ner tills att du känner vibration.
För högre hastigheter eller mönster, klicka på +.
För lägre hastigheter eller ett föregående mönster, klicka på -. För att stänga av, tryck och håll ner -.
Leksaken har 6 hastigheter och 6 rytmer.
För bekymmersfritt resande, ta bara ut batterierna och förvara dem separat! Se till att pack ner en extra uppsättning om du ska bege dig ut i obygden.

ALLMÄN INFO
Vuxenleksak gjord av kroppssäkert silikon. Denna produkt är inte till för barn och är inte en medicinsk produkt. Paketeringen är återvinningsbar - vänligen använd tillbörliga återvinningsmöjligheter. Observera att små färgavvikelser på produkten eller förpackningen är ett normalt resultat av produktionen. Säker för anal användning.

GÖR INTE DETTA
Öppna inte leksaken med våld. Använd inte vassa objekt på leksaken. Kasta inte leksaken eller batterierna i en eld. Lämna den inte i direkt solljus. Använd inte leksaken om du märker av ovanlig värmeuppbyggnad, mekaniska fel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformation). Om leksaken tar eld, släck den inte med vatten. 

Använd inte silikonbaserade smörjmedel, oljor eller krämer med leksaken (inklusive lotion eller solskyddskräm, läppkrämsprodukter,  eteriska oljor, kokosnötsolja och ätbara oljor av alla typer). Dessa kan orsaka oåterkallelig skada på leksaken vilket inte täcks in av garantin.

TEKNISK INFO
Förvarings- och användningstemperatur 0 °C – 40 °C. Max. omgivningstemperatur vid användning är 40 °C. Varierande omgivningstemperaturer (till exempel när du bär den) kan leda till kondens under vissa förhållanden. Vänta då några timmar tills att leksaken har anpassat sig till den omgivande temperaturen innan den används.
Borttag av batterierna innan förvaring kan förlänga hållbarheten för både dina batterier och din leksak.

Vuxenleksak tillverkad av kroppssäker silikon. Tvätta före och efter varje användning, inklusive den första användningen. Använd oparfymerad tvål eller rengöringsmedel för leksaker. Leksaken är 100 % vattentät. Glöm inte vattenbaserat glidmedel!  För att sätta på, tryck på FUN i en halv sekund och släpp sedan knappen. För att stänga av, klicka på FUN. Leksaken har 6 hastigheter (börjar med medelhastighet) och 6 mönster. Klicka på + för högre hastighet och rytminställningar. Klicka på  för att komma åt lägre hastigheter och för att återgå till stabil vibration. Användningstid 40–120 minuter. För att ladda, anslut kabeln till en strömkälla. Änden lyser röd. Anslut metallkontakterna till leksaken. Om  blinkar har leksaken 33 % ström eller mindre. Om +, upp till 66 %. Om FUN, upp till 99 %. Om alla knappar blinkar eller tänds är leksaken fulladdad. Det tar ca 6 timmar att ladda fullt.

TRANSPORTLÅS
Lås: Tryck på FUN och  samtidigt i ca 0,5 sek. Lås upp: Tryck på FUN och + samtidigt i ca 0,5 sek. I båda fallen blinkar knapparna och enheten surrar en kort stund.

FÖRBUD
Ta inte isär leksaken. Använd inte vassa föremål på leksaken. Kasta inte leksaken eller laddningskabeln i elden. Lämna inte i direkt solljus. Använd inte och ladda inte leksaken om du märker ovanlig värmeuppbyggnad, mekaniska fel eller avvikelser (missfärgning, ovanligt utseende, deformering). Släck inte med vatten om leksaken börjar brinna.

För att undvika kortslutning ska du inte placera laddningskabelns magnetiska kontaktpunkter på metallytor eller annan magnetisk laddare. Låt inte laddningsenheten komma i kontakt med vatten eller fukt. Leksaken får inte användas under laddning eller med USB-magnetladdaren ansluten. Använd inte silikonbaserat glidmedel, oljor eller lotioner med leksaken (inklusive solkräm eller solskyddsmedel, läppvårdsprodukter, eteriska oljor, kokosnötolja och ätliga oljor av några slag). Dessa kan orsaka irreversibel skada på leksaken som inte täcks av garantin.
 
TEKNISK INFORMATION
Förvarings- och driftstemperatur 0–40 °C. Högsta omgivningstemperatur vid drift är 40 °C. Varierande omgivningstemperatur (till exempel vid resa) kan leda till lätt kondens under vissa förhållanden. I dessa fall bör du vänta i några timmar tills leksaken har anpassat sig till omgivningstemperaturen innan du använder den.

Batterikapacitet 500 mAh. Batteriernas standbytid är ca sex månader, ladda därefter batteriet för att hålla batterierna vid liv. Regelbunden användning av batterierna gör att de håller längre. Om din leksak är urladdad ska du ladda den innan du lägger undan den. Batteriskyddskretsarna förhindrar överladdning eller total urladdning. Vid felaktig användning kan batterierna få en okontrollerad exoterm reaktion. Om denna fara inträffar ska du vidta vanliga försiktighetsåtgärder och kasta bort hela leksaken. Använd endast den ursprungliga USB-magnetladdaren för att ladda leksaken. Om driftssignallampan (LED) på magnetladdarkontakten inte tänds, koppla ur kontakten och försök igen. Koppla ur kontakten när den inte används. Magnetladdarkontakten (om LED-displayen är tänd) och området runt leksakens motor kan värmas upp. Strömförsörjningsenheten är alltid kortslutningssäker, men kan fortfarande bli varm! Kortslutningskapaciteten för USB-porten på PC/MAC eller bärbar dator beror på enheten. Kontrollera därför de tekniska specifikationerna före användning. En lätt värmeutveckling kan inträffa.

MAGNETISM
Kort med magnetremsor (dvs. kreditkort) kan skadas vid kontakt med de magnetiska delarna av leksaken eller laddningskontakten.