POLISH USER MANUALS

Zabawka przeznaczona dla osób dorosłych, wyprodukowana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Produkt należy przemyć przed każdym użyciem, w tym przed pierwszym, i po każdym użyciu. Do mycia zabawki należy skorzystać z bezzapachowego mydła lub środka czyszczącego do zabawek. Zabawka jest w 100% wodoodporna. Należy pamiętać o użyciu wodorozcieńczalnego środka nawilżającego!
Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN przez pół sekundy, następnie go puść. Aby wyłączyć zabawkę, naciśnij przycisk FUN. Zabawka posiada 4 opcje prędkości i 6 schematów pracy, a jej domyślna prędkość jest średnia. Naciśnij przycisk [+], aby zwiększyć prędkość i zmienić ustawienia rytmu. Aby uzyskać dostęp do mniejszych prędkości lub aby przywrócić ustawienie ciągłej wibracji, wybierz [-].

Zabawka korzysta z 2 baterii AAA. Sprawdź schemat znajdujący się w środku komory na baterie w celu ich prawidłowego umieszczenia.

Aby naładować zabawkę przy użyciu zestawu HYBRID KIT (który nie jest dołączony do zabawki) lub korzystać z baterii, które można ładować, oraz ładowarki magnetycznej USB FUN FACTORY, podłącz przewód do źródła zasilania, a końcówka zapali się na czerwono. Następnie należy podłączyć go do metalowych styków znajdujących się na zabawce. Jeśli zamiga [-], stan naładowania zabawki wynosi 33% lub mniej. Jeśli zamiga [+], jej stan naładowania wynosi 66% lub mniej. Jeśli zamiga FUN, jej stan naładowania wynosi 99% lub mniej. Jeśli zamigają lub zapalą się wszystkie przyciski, zabawka jest w pełni naładowana.

Blokada podróżna

·      Aktywacja blokady: naciśnij [-] oraz [FUN] jednocześnie i przytrzymaj przez ok. 0,5 sek.

·      Zwolnienie blokady: naciśnij [+] oraz [FUN] jednocześnie i przytrzymaj przez ok. 0,5 sek.

W obu przypadkach, przyciski zamigają, a zabawka przez chwilę będzie brzęczeć.

Informacje ogólne
O ile produkt DARLING DEVIL może być używany analnie, MR BOSS oraz ABBY G nie mają takiego zastosowania. Należy pamiętać, że lekkie zróżnicowanie kolorystyczne na produkcie lub opakowaniu to normalny efekt procesu produkcji. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani nie jest produktem medycznym. Należy zadbać o utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska i skorzystać z przewidzianych dla niego opcji recyklingu.

Przeciwwskazania
Nie otwieraj zabawki przy użyciu siły. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej ani kabla (który nie jest dołączony do zestawu) do ładowania do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej ani nie ładuj w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą.
Aby uniknąć zwarcia, nie umieszczaj magnetycznych styków kabla do ładowania na metalowych powierzchniach ani innej ładowarce magnetycznej. Chroń ładowarkę przed wodą i wilgocią. Nie używaj zabawki podczas ładowania lub gdy kabel USB do ładowania magnetycznego jest podłączony. Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

Informacje techniczne
Temperatura przechowywania i pracy: 0-40°C. Maks. temperatura otoczenia podczas pracy może wynosić 40°C. Wahania temperatury otoczenia (np. w czasie podróży) mogą w pewnych warunkach spowodować lekką kondensację. W takim przypadku przed użyciem odczekaj kilka godzin, aż zabawka dostosuje się do temperatury otoczenia.

Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki magnetycznej USB (która nie jest dołączona, sprawdź zestaw HYBRID KIT) do ładowania zabawki. Jeżeli dioda LED na wtyczce do ładowania nie zaświeci się, odłącz i podłącz ją ponownie. Jeżeli nie korzystasz z zabawki, odłącz kabel. Wtyczka magnetyczna (jeśli wyświetlacz LED jest podświetlony) i obszar wokół silniczka zabawki mogą się nagrzewać. Moduł zasilania jest zawsze odporny na zwarcie, lecz i tak może się nagrzewać! Odporność zwarciowa wejścia USB w komputerze PC/MAC lub laptopie zależy od urządzenia, dlatego należy sprawdzić specyfikacje techniczne przed korzystaniem z zabawki. Może być wytwarzana niewielka ilość ciepła.
Oddzielne przechowywanie baterii może wydłużyć życie produktu.

Magnetyczność
Karty z paskami magnetycznymi (tzn. karty kredytowe) mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będą miały kontakt z magnetycznymi elementami zabawki lub wtyczką ładowarki.

Zabawka dla dorosłych wykonana z materiałów bezpiecznych dla ciała. Umyj ją przed użyciem, również przed pierwszym, a także po każdym użyciu. Stosuj bezzapachowe mydło lub środek do mycia zabawek. Zabawka ta jest w 100% wodoodporna. Nie zapomnij o środku nawilżającym na bazie wody! Naładuj ją przed pierwszym użyciem.
Aby ją włączyć, naciśnij przycisk FUN przez pół sekundy, następnie go puść. Aby wyłączyć, przytrzymaj go przez sekundę lub przełącz wszystkie 5 ustawień na opcję „wył.”. Zabawka posiada 4 prędkości i 1 schemat pracy. Kontynuuj klikanie przycisku FUN, aby uzyskać dostęp do wszystkich prędkości i schematu. Średni czas pracy wynosi 60 minut. Aby ją naładować, podłącz kabel do gniazdka. Przyczep go do metalowych styków znajdujących się na zabawce. Podczas ładowania przycisk będzie delikatnie migał. Do pełnego naładowania potrzeba maks. dwóch godzin. Napięcie podczas ładowania wynosi 5 V DC, pojemność 80 mAh, a napięcie podczas pracy 3,7 V DC. Silniczek wyłączy się automatycznie, jeśli podłączysz go do zasilania wtedy, gdy będzie on włączony.

Aby aktywować blokadę podróżną, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN przez około 4 sekundy. Przycisk mignie dwa razy, a zabawka dwa razy krótko zabrzęczy. Aby ją dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN. Urządzenie tak samo zabrzęczy i mignie.
ogólne informacje

Produkt nie jest bezpieczny, jeśli stosuje się go analnie. Należy pamiętać, że lekkie zróżnicowanie kolorystyczne na produkcie lub opakowaniu to normalny efekt procesu produkcji. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani nie jest wyrobem medycznym. Należy zadbać o utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska i skorzystać z przewidzianych dla niego opcji recyklingu.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ 
Nie otwieraj zabawki. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej ani kabla do ładowania do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej ani nie ładuj w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą. 

Aby uniknąć zwarcia, nie umieszczaj magnetycznych styków kabla do ładowania na metalowych powierzchniach ani innej ładowarce magnetycznej. Chroń ładowarkę przed wodą i wilgocią. Nie używaj zabawki podczas ładowania lub gdy kabel do ładowania jest podłączony.

Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

INFORMACJE TECHNICZNE
Temperatura przechowywania i pracy 0°C – 40°C. Maks. temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 40°C. Wahania temperatury otoczenia (na przykład w czasie podróży) mogą w pewnych warunkach spowodować lekką kondensację. W takim przypadku przed użyciem odczekaj kilka godzin, aż zabawka dostosuje się do temperatury otoczenia.

Min. 250 cykli ładowania. Czas czuwania na bateriach wynosi ok. sześć miesięcy, po czym trzeba je naładować, by z nich korzystać. Regularne stosowanie baterii gwarantuje ich żywotność. Zabawki, które można ładować, nie powinny być przechowywane w stanie rozładowania. Obwód ochronny baterii zapobiega ich przeładowaniu lub całkowitemu rozładowaniu. Na skutek nieprawidłowej obsługi baterie mogą mieć niekontrolowaną reakcję endotermiczną. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, zachowaj zwykłe środki ostrożności i wyrzuć całą zabawkę.

Używaj wyłącznie oryginalnego kabla do ładowania zabawki. Jeżeli przycisk się nie podświetli, odłącz go i spróbuj ponownie. Odłącz go, gdy nie jest używany. Wtyczka magnetyczna i obszar wokół silniczka zabawki mogą się nagrzewać. Moduł zasilania jest zawsze odporny na zwarcie, lecz i tak może się nagrzewać!

MAGNETYCZNOŚĆ  
Karty z paskami magnetycznymi (tzn. karty kredytowe) mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będą miały kontakt z magnetycznymi elementami zabawki lub wtyczką ładowarki.

FUN CUP to kubeczek menstruacyjny wykonany z medycznego silikonu, nadający się tylko do stosowania dopochwowego. Przed użyciem przeczytaj instrukcję użytkowania, aby zaznajomić się z ryzykiem związanym ze stosowaniem produktów menstruacyjnych. Przed wprowadzeniem lub wyciągnięciem FUN CUP dokładnie umyj ręce mydłem. Wygotuj FUN CUP w wodzie przez 3 minuty przed użyciem i pomiędzy kolejnymi użyciami.

WPROWADŹ
Przed wprowadzeniem upewnij się, że FUN CUP jest sterylny i nieuszkodzony. Zegnij FUN CUP - zobacz zdjęcia. Wprowadź do pochwy. Wepchnij, aż poczujesz naturalny opór i puść uchwyt.

FUN CUP otworzy się i zostanie hermetycznie objęty przez ścianki pochwy. Aby się upewnić, przesuń delikatnie palcem wokół górnego otworu. Jeśli potrzebujesz go dopasować, chwyć kubeczek u góry i delikatnie go obróć. Następnie, gdy lekko pociągniesz górę kubeczka i poczujesz opór, oznacza to, że zassał się prawidłowo.

WYCIĄGNIJ
Wyciągaj FUN CUP co 6 godzin (zalecane) i po maksymalnie 12 godzinach lub częściej, jeśli masz obfite miesiączki. Użyj mięśni dna miednicy, aby wypchnąć kubeczek w dół, a następnie ściśnij pomiędzy dwoma palcami i zwolnij próżnię. Możesz też nacisnąć palcem na górną część FUN CUP, aby zwolnić próżnię. Następnie ostrożnie wyciągnij kubeczek z otworem skierowanym ku górze i opróżnij go do toalety.

WYCZYŚĆ
Wyczyść FUN CUP wodą i odrobiną łagodnego mydła, a następnie wygotuj w czystej wrzącej wodzie przez 3 minuty, aby go wysterylizować. Podczas czyszczenia zwróć szczególną uwagę na trudno dostępne otwory. Wysusz kubeczek. Wyczyść torbę wodą i odrobiną łagodnego mydła, po czym pozostaw do wyschnięcia. Nie używaj innych niż podane środków czyszczących. Przechowuj produkty w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

PAMIĘTAJ
TSS (zespół wstrząsu toksycznego) to bardzo rzadka przypadłość, która może wystąpić podczas stosowania produktów menstruacyjnych i bez leczenia może prowadzić do śmierci. Jest on bardzo mało prawdopodobny, gdy używasz i czyścisz FUN CUP w prawidłowy sposób. Objawy TSS obejmują nagłą gorączkę, dreszcze, nudności, wymioty, ból mięśni, spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy i senność. Jeśli zaobserwujesz wspomniane objawy, wyciągnij FUN CUP i udaj się do lekarza. Jeśli kiedyś wystąpił u Ciebie TSS lub urazy czy infekcje w okolicy narządów płciowych, stosowanie FUN CUP i innych wprowadzanych produktów miesiączkowych nie jest zalecane. Przed pierwszym użyciem produktu menstruacyjnego zalecamy również skonsultowanie się z lekarzem.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.thefuncup.com.

Zabawka przeznaczona dla osób dorosłych, wyprodukowana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Produkt należy przemyć przed każdym użyciem, w tym przed pierwszym, i po każdym użyciu. Do mycia zabawki należy skorzystać z bezzapachowego mydła lub środka czyszczącego do zabawek. Zabawka jest w 100% wodoodporna. Należy pamiętać o użyciu wodorozcieńczalnego środka nawilżającego!

Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN przez pół sekundy. Aby wyłączyć zabawkę, naciśnij przycisk FUN. Zabawka posiada 6 ustawień wibracji zarówno dla trzonu, jak i dla nasadki do łechtaczki. Naciśnij przycisk z większą kropką, aby sterować trzonem. Aby sterować nasadką, wybierz przycisk z małą kropką. W celu zachowania ulubionego ustawienia do ponownego wykorzystania, przytrzymaj FUN, aż zabawka dwukrotnie nie zawibruje. Aby ją zresetować, przytrzymaj FUN, aż pięciokrotnie nie zawibruje.

Gdy stan naładowania baterii jest niski, przycisk FUN będzie powoli migać. Aby naładować zabawkę, podłącz przewód do źródła zasilania, a końcówka zapali się na czerwono. Następnie należy podłączyć go do metalowych styków znajdujących się na spodzie zabawki. Kiedy przycisk z małą kropką miga, stan naładowania zabawki wynosi 33% lub mniej. Kiedy klucz z dużą kropką miga, jej stan naładowania wynosi 66% lub mniej. Jeśli zamiga FUN, jej stan naładowania wynosi 99% lub mniej. Jeśli światełka zgasną, zabawka jest w pełni naładowana. Czas ładowania: 6-8 godz. Czas działania zabawki: 30-60 min. Aby aktywować blokadę podróżną, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski z małą kropką oraz FUN przez ok. 0,5 sekundy. Aby ją odblokować, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski z dużą kropką oraz FUN przez ok. 0,5 sekundy. Następnie naciśnij FUN, aby ją włączyć!
Należy pamiętać, że lekkie zróżnicowanie kolorystyczne na produkcie lub opakowaniu to normalny efekt procesu produkcji. Produkty FUN FACTORY nie są przeznaczone dla dzieci ani nie są produktami medycznymi. Opakowanie należy zutylizować.

Przeciwwskazania
Nie otwieraj zabawki. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej ani kabla do ładowania do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej ani nie ładuj w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą.
Aby uniknąć zwarcia, nie umieszczaj magnetycznych styków kabla do ładowania na metalowych powierzchniach ani innej ładowarce magnetycznej. Chroń ładowarkę przed wodą i wilgocią. Nie używaj zabawki podczas ładowania lub gdy kabel USB do ładowania magnetycznego jest podłączony.
Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

Informacje techniczne
Temperatura przechowywania i pracy: 0-40°C. Maks. temperatura otoczenia podczas pracy może wynosić 40°C. Wahania temperatury otoczenia (np. w czasie podróży) mogą w pewnych warunkach spowodować lekką kondensację. W takim przypadku przed użyciem odczekaj kilka godzin, aż zabawka dostosuje się do temperatury otoczenia.
Pojemność baterii: 500 mAh. Minimalna żywotność: 200 cykli po pełnym naładowaniu. Czas czuwania na bateriach wynosi ok. 90 dni, po czym trzeba je naładować, by móc z nich korzystać. Przed przechowywaniem rozładowaną zabawkę należy naładować. Obwód ochronny baterii zapobiega ich przeładowaniu lub całkowitemu rozładowaniu. Na skutek nieprawidłowego użytkowania baterii może wystąpić niekontrolowana reakcja endotermiczna. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, zachowaj zwykłe środki ostrożności i wyrzuć całą zabawkę.
Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki magnetycznej USB do ładowania zabawki. Jeżeli dioda LED na wtyczce do ładowania nie zaświeci się, odłącz i podłącz ją ponownie. Jeżeli nie korzystasz z zabawki, odłącz kabel. Wtyczka magnetyczna (jeśli wyświetlacz LED jest podświetlony) i obszar wokół silniczka zabawki mogą się nagrzewać. Moduł zasilania jest zawsze odporny na zwarcie, lecz i tak może się nagrzewać. Odporność zwarciowa wejścia USB w komputerze PC/MAC lub laptopie zależy od urządzenia, dlatego należy sprawdzić specyfikacje techniczne przed korzystaniem z zabawki. Może być wytwarzana niewielka ilość ciepła!

Magnetyczność
Karty z paskami magnetycznymi (tzn. karty kredytowe) mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będą miały kontakt z magnetycznymi elementami zabawki lub wtyczką ładowarki.

Zabawka przeznaczona dla osób dorosłych, wyprodukowana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Produkt należy przemyć przed każdym użyciem, w tym przed pierwszym, i po każdym użyciu. Do mycia zabawki należy skorzystać z bezzapachowego mydła lub środka czyszczącego do zabawek erotycznych. Zabawka jest w 100% wodoodporna. Należy pamiętać o użyciu żelu nawilżającego na bazie wody! Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN przez pół sekundy, następnie go puść. Aby wyłączyć zabawkę, naciśnij przycisk FUN. Zabawka posiada 6  prędkości ciągłej wibracji i 6 różnych rytmów stymulacji, a jej domyślna prędkość jest średnia. Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć prędkość i zmienić ustawienia rytmu. Aby uzyskać dostęp do mniejszych prędkości lub aby przywrócić ustawienie ciągłej wibracji, wybierz . Czas pracy zabawki wynosi 40-120 minut. Aby ją naładować, podłącz kabel do zasilania, a końcówka zapali się na czerwono. Następnie należy podłączyć go do metalowych styków znajdujących się na zabawce. Jeśli zamiga , stan naładowania zabawki wynosi 33% lub mniej. Jeśli zamiga +, jej stan naładowania wynosi 66% lub mniej. Jeśli zamiga FUN, jej stan naładowania wynosi 99% lub mniej. Jeśli zamigają lub zapalą się wszystkie przyciski, zabawka jest w pełni naładowana. Do pełnego naładowania wystarczy ok. 6 godzin.

BLOKADA PODRÓŻNA
Aby aktywować blokadę podróżną, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski FUN oraz  przez ok. 0,5 sekundy. Aby ją odblokować, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski FUN oraz + przez ok. 0,5 sekundy. W obu przypadkach, przyciski zamigają, a zabawka przez chwilę będzie brzęczeć.

INFORMACJE OGÓLNE
O ile produkt TIGER może być używany analnie, PATCHY PAUL, BIG BOSS, VOLTA oraz MANTA nie mają takiego zastosowania. Należy pamiętać, że lekkie zróżnicowanie kolorystyczne na produkcie lub opakowaniu to normalny efekt procesu produkcji. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani nie jest produktem medycznym. Należy zadbać o utylizację opakowania w sposób przyjazny dla środowiska i skorzystać z przewidzianych dla niego opcji recyklingu.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ
Nie otwieraj zabawki. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej, ani kabla do ładowania do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej, ani nie ładuj w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą.

Aby uniknąć zwarcia, nie umieszczaj magnetycznych styków kabla do ładowania na metalowych powierzchniach ani innej ładowarce magnetycznej. Chroń ładowarkę przed wodą i wilgocią. Nie używaj zabawki podczas ładowania lub gdy kabel USB do ładowania magnetycznego jest podłączony. Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

INFORMACJE TECHNICZNE
Temperatura przechowywania i pracy: 0-40°C. Maks. temperatura otoczenia podczas pracy może wynosić 40°C. Wahania temperatury otoczenia (np. w czasie podróży) mogą w pewnych warunkach spowodować lekką kondensację. W takim przypadku przed użyciem odczekaj kilka godzin, aż zabawka dostosuje się do temperatury otoczenia.

Pojemność baterii: 500 mAh. Czas czuwania na bateriach wynosi ok. sześć miesięcy, po czym trzeba je naładować, by móc z nich korzystać. Regularne wykorzystanie baterii gwarantuje ich żywotność. Przed przechowywaniem rozładowaną zabawkę należy naładować. Obwód ochronny baterii zapobiega ich przeładowaniu lub całkowitemu rozładowaniu. Na skutek nieprawidłowego użytkowania baterii może wystąpić niekontrolowana reakcja endotermiczna. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, zachowaj zwykłe środki ostrożności i wyrzuć całą zabawkę. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki magnetycznej USB do ładowania zabawki. Jeżeli dioda LED na wtyczce do ładowania nie zaświeci się, odłącz i podłącz ją ponownie. Jeżeli nie korzystasz z zabawki, odłącz kabel. Wtyczka magnetyczna (jeśli wyświetlacz LED jest podświetlony) i obszar wokół silniczka zabawki mogą się nagrzewać. Moduł zasilania jest zawsze odporny na zwarcie, lecz i tak może się nagrzewać! Odporność zwarciowa wejścia USB w komputerze PC/MAC lub laptopie zależy od urządzenia, dlatego należy sprawdzić specyfikacje techniczne przed korzystaniem z zabawki. Może być wytwarzana niewielka ilość ciepła.

MAGNETYCZNOŚĆ
Karty z paskami magnetycznymi (tzn. karty kredytowe) mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będą miały kontakt z magnetycznymi elementami zabawki lub wtyczką ładowarki.

Zabawka dla dorosłych wykonana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Umyj ją przed użyciem, również przed pierwszym, a także po każdym użyciu. Stosuj bezzapachowe mydło lub środek do mycia zabawek. Zabawka ta jest w 100% wodoodporna. Nie zapomnij o środku nawilżającym na bazie wody!
Twoja zabawka jest zasilana 2 bateriami AAA. Włóż je tak, jak pokazano na poniższych obrazkach.
Aby ją włączyć, naciśnij + i przytrzymaj, aż poczujesz wibracje.
Żeby przejść do wyższych prędkości lub innych schematów pracy, kliknij +.
Aby ustawić niższe prędkości lub poprzedni schemat pracy, kliknij -. W celu wyłączenia naciśnij i przytrzymaj -.
Zabawka posiada 6 prędkości i 6 rytmów pracy.
Żeby uniknąć stresujących sytuacji w czasie podróży, wystarczy wyjąć baterie i przechowywać je osobno! Pamiętaj, by zapakować dodatkowy zestaw baterii, jeśli nie będziesz mieć dostępu do prądu.

OGÓLNE INFORMACJE
Zabawka dla dorosłych wykonana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci ani nie jest wyrobem medycznym. Opakowanie nadaje się do recyklingu; należy zadbać o jego utylizację w odpowiednim punkcie. Należy pamiętać, że lekkie zróżnicowanie kolorystyczne na produkcie lub opakowaniu to normalny efekt procesu produkcji. Produkt jest bezpieczny, jeśli stosuje się go analnie.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ
Nie otwieraj zabawki na siłę. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej ani baterii do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą. 

Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

INFORMACJE TECHNICZNE
Temperatura przechowywania i pracy wynosi od 0°C do 40°C, maks. temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 40°C. Wahania temperatury otoczenia (na przykład w czasie podróży) mogą w pewnych warunkach spowodować lekką kondensację. W takim przypadku przed użyciem odczekaj kilka godzin, aż zabawka dostosuje się do temperatury otoczenia.
Jeżeli nie używasz zabawki przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie, co wydłuży żywotność zarówno baterii, jak i zabawki.

Zabawka dla dorosłych wykonana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Umyj przed i po każdym użyciu, włącznie z pierwszym. Użyj bezzapachowego mydła lub środka do czyszczenia zabawek. Zabawka jest w 100% wodoodporna. Nie zapomnij o lubrykancie na bazie wody!
Aby włączyć, naciśnij FUN przez pół sekundy. Aby wyłączyć, naciśnij FUN. Zabawka ma 10 ustawień pulsacji. Aby uzyskać intensywniejsze ustawienia i schematy, naciśnij [+]. Aby zmniejszyć intensywność, naciśnij [-].
Średni czas pracy to 40-120 minut. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, FUN zacznie delikatnie migać. Aby naładować, podłącz kabel do prądu. Końcówka zaświeci się na czerwono. Przymocuj do metalowych styków na spodzie zabawki. Jeśli miga [-], zabawka jest naładowana w co najwyżej 33%. [+] = co najwyżej 66%. FUN = do 99% naładowania. Światła zgasły = zabawka gotowa do użycia. Cały proces powinien zająć około 8 godzin. Czas działania: do 2 godzin.
Aby włączyć blokadę podróżną, naciśnij i przytrzymaj [-] oraz FUN przez około 0,5 sekundy. Zabawka krótko zabrzęczy. Aby ją dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj [+] i FUN przez około 0,5 sekundy. Następnie naciśnij FUN, aby ją włączyć!

Informacje ogólne
Pamiętaj, że niewielkie zróżnicowanie kolorów na produkcie lub opakowaniu jest normalnym zjawiskiem wynikającym z procesu produkcji. Produkty FUN FACTORY nie są przeznaczone dla dzieci i nie są produktami medycznymi. Kartonowe opakowanie poddaj recyklingowi. Uzyskano patent europejski 2320850B1. Odpowiednie patenty przyznano np. w Chinach, Japonii i Rosji.

Przeciwwskazania
Nie otwieraj zabawki przy użyciu siły. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej ani kabla (który nie jest dołączony do zestawu) do ładowania do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej ani nie ładuj w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą.

Aby uniknąć zwarcia, nie umieszczaj magnetycznych styków kabla do ładowania na metalowych powierzchniach ani innej ładowarce magnetycznej. Chroń ładowarkę przed wodą i wilgocią. Nie używaj zabawki podczas ładowania lub gdy kabel USB do ładowania magnetycznego jest podłączony. Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

Informacje techniczne
Temperatura przechowywania i pracy 0°C - 40°C, – maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy to 40°C. Zmienna temperatura otoczenia (na przykład podczas podróży) może w pewnych warunkach prowadzić do niewielkiej kondensacji. W takim wypadku przed uruchomieniem zabawki zaczekaj kilka godzin, aż dostosuje się ona do temperatury otoczenia.
Pojemność baterii 780 mAh. Czas czuwania baterii wynosi ok. sześć miesięcy. Po tym czasie naładuj baterię, aby utrzymać jej żywotność. Zabawki wielokrotnego ładowania nie powinny być przechowywane, gdy nie są naładowane. Obwód ochronny baterii zapobiega jej przeciążeniu lub całkowitemu rozładowaniu. Przy niewłaściwym użytkowaniu w bateriach może zajść niekontrolowana reakcja egzotermiczna. Jeśli wystąpi takie niebezpieczeństwo, należy podjąć zwyczajowe środki ostrożności i wyrzucić zabawkę.
Do ładowania zabawki używaj tylko oryginalnej ŁADOWARKI MAGNETYCZNEJ. Jeśli lampka kontrolna (LED) na magnetycznej ładowarce się nie świeci, odłącz ładowarkę i spróbuj ponownie. Odłącz ją, gdy nie jest używana. Magnetyczna ładowarka (jeśli wyświetlacz LED jest podświetlony) oraz obszar wokół silnika zabawki mogą się nagrzewać. Zasilacz jest zawsze odporny na zwarcia, ale mimo to może się nagrzewać! Zwarciowa zdolność portu USB w komputerze PC/MAC lub laptopie zależy od danego urządzenia, dlatego przed użyciem sprawdź specyfikację techniczną. Może być emitowana nieznaczna ilość ciepła.

Magnetyzm
Karty z paskami magnetycznymi (tj. karty kredytowe) mogą zostać uszkodzone przez kontakt z częściami magnetycznymi zabawki lub ładowarki. Pole magnetyczne może również wpływać na mechaniczne i elektroniczne elementy urządzeń, takich jak rozruszniki serca. Nie zalecamy tej zabawki dla osób z rozrusznikami serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem.

Zabawka dla dorosłych wykonana z silikonu bezpiecznego dla ciała. Umyj ją przed użyciem, również tym pierwszym, a także po każdym użyciu. Stosuj bezzapachowe mydło lub środek do mycia zabawek. Jest ona w 100% wodoodporna. Nie zapomnij o środku nawilżającym na bazie wody! Aby włączyć zabawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN przez pół sekundy. W celu wyłączenia urządzenia kliknij przycisk FUN. Zabawka posiada 11 poziomów intensywności stymulacji i 4 rytmy pracy. Żeby ustawić wyższy poziom lub zmienić
tryb stymulacji, naciśnij +. Aby przejść do niższego poziomu intensywności lub wrócić do poprzedniego rytmu, naciśnij -.

Tryb/rytmy stymulacji: 1-3 wibrowanie, 4-6 stukanie, 7-11 pulsowanie, 12-15 dynamiczne rytmy.
Funkcja zapamiętywania ustawień: aby zapisać swoje ulubione ustawienia, w celu użycia ich następnym razem, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUN,
aż zabawka zabrzęczy dwa razy. Żeby zresetować pamięć, naciśnij i przytrzymaj go, aż zabawka zabrzęczy pięć razy.
Średni czas pracy na baterii wynosi 40-180 minut. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii przycisk FUN zacznie delikatnie migać. Aby ją naładować, podłącz kabel do źródła zasilania. Drugi koniec kabla przyczep do metalowych styków znajdujących się na dole
zabawki. Jeśli miga –, to zabawka jest naładowana maks. w 33%. + = maks. w 66%. Przycisk FUN = maks. w 99%. Przyciski zgasły = zabawka jest gotowa do użycia. Cały proces powinien zająć ok. 6 godzin.
Czas pracy na baterii: do 3 godzin. Aby włączyć blokadę podróżną, naciśnij i przytrzymaj – i przycisk FUN przez ok. 0,5 sekundy. Zabawka krótko zabrzęczy. W celu wyłączenia blokady naciśnij i przytrzymaj + oraz przycisk FUN przez ok. 0,5 sekundy. Następnie, aby włączyć zabawkę, naciśnij przycisk FUN!

OGÓLNE INFORMACJE
Pamiętaj, że lekkie zróżnicowanie kolorystyczne na produkcie lub opakowaniu to normalny efekt procesu produkcji. Produkty FUN FACTORY nie są przeznaczone dla dzieci ani nie są
wyrobami medycznymi. Prosimy oddać kartonowe opakowanie do recyklingu. Produkt jest chroniony patentem europejskim (2320850B1). Przyznano analogiczne patenty m.in. w Chinach, Japonii i Rosji.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ
Nie otwieraj zabawki. Nie używaj na niej ostrych przedmiotów. Nie wrzucaj jej ani kabla do ładowania do ognia. Nie zostawiaj jej na słońcu. Nie używaj jej ani nie ładuj w przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się, wad mechanicznych lub anomalii (odbarwienia, nietypowego wyglądu, deformacji). Jeżeli zabawka zajmie się ogniem, nie gaś jej wodą. Aby uniknąć zwarcia, nie umieszczaj magnetycznych styków kabla do ładowania na metalowych powierzchniach ani innej ładowarce magnetycznej. Chroń ładowarkę przed wodą i wilgocią. Nie używaj zabawki podczas ładowania lub gdy kabel do ładowania (magnetycznej ładowarki) jest podłączony. Nie nakładaj na zabawkę środków nawilżających na bazie silikonu, olejków ani balsamów (w tym emulsji do opalania bądź kremów z filtrem, produktów do pielęgnacji ust, olejków eterycznych, oleju kokosowego i wszelkiego typu olei jadalnych). Mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia zabawki, których gwarancja nie obejmuje.

INFORMACJE TECHNICZNE
Temperatura przechowywania i pracy 0°C – 40°C. Maks. temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 40°C. Wahania temperatury otoczenia (na przykład w czasie podróży) mogą w pewnych warunkach spowodować lekką kondensację. W takim przypadku przed użyciem odczekaj kilka godzin, aż zabawka dostosuje się do temperatury otoczenia. Pojemność baterii to 780 mAh. Czas czuwania na bateriach wynosi ok. sześciu miesięcy, po czym trzeba je naładować, by z nich korzystać. Zabawki, które można ładować, nie powinny być przechowywane w stanie rozładowania. Obwód ochronny baterii zapobiega ich przeładowaniu lub całkowitemu rozładowaniu. Na skutek nieprawidłowej obsługi w bateriach może zajść niekontrolowana reakcja egzotermiczna. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia, zachowaj zwykłe środki ostrożności i wyrzuć zabawkę. Używaj wyłącznie oryginalnej wtyczki MAGNETYCZNEJ do ładowania zabawki. Jeśli nie zapali się dioda wskaźnika podłączenia (LED) na wtyczce magnetycznej ładowarki, odłącz ją i spróbuj ponownie. Odłącz ją, gdy nie jest używana. Wtyczka magnetyczna (gdy świeci się wskaźnik LED) i obszar wokół silniczka zabawki mogą się nagrzewać. Moduł zasilania jest zawsze odporny na zwarcie, lecz i tak może się nagrzewać! Wytrzymałość zwarciowa portu USB w komputerze PC/MAC lub laptopie zależy od urządzenia, dlatego przed użyciem sprawdź specyfikację techniczną. Może wytworzyć się trochę ciepła.

MAGNETYCZNOŚĆ
Karty z paskami magnetycznymi (tzn. karty kredytowe) mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli będą miały kontakt z magnetycznymi elementami zabawki lub wtyczką ładowarki. Pola magnetyczne mogą również wpływać na mechaniczne i elektroniczne elementy urządzeń, takich jak rozruszniki serca. Nie polecamy tej zabawki osobom z rozrusznikiem serca. Prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.