NORWEGIAN USER MANUALS

Voksenleketøy laget av hudvennlige materialer. Vask før og etter hver bruk, inkludert første gang. Bruke uparfymert såpe eller rengjøringsmiddel for leketøy. Leken er 100 % vanntett. Ikke glem vannbasert glidemiddel! Lad opp før første bruk.
Trykk og hold inne knappen «FUN» i et halvt sekund for å skru leken på. Deretter kan du holde knappen inne i ett sekund for å skru den av, eller veksle gjennom de 5 innstillingene til du ser «off» (av). Leken har 4 fartsinnstillinger og 1 mønster. Trykk «FUN» gjentatte ganger for å veksle mellom alle fartsinnstillingene og mønsteret. Batteriet varer gjennomsnittlig 60 minutter. Sett kabalen inn i stikkontakten for å lade opp. Koble til leketøyets metalliske kontaktpunkter. Knappen blinker svakt under opplading. Batteriet lades opp etter to timers lading. Ladespenning: 5 V DC; kapasitans: 80 mAh; driftsspenning: 3.7 V DC. Hvis den er på skrus motoren automatisk av når du kobler den i stikkontakten.

For å aktivere mosjonslåsen, trykk og hold inne «FUN»-knappen i 4 sekunder. Knappen blinker og leken vibrerer raskt to ganger. Trykk og hold inne «FUN» for å deaktivere. Leken vibrerer og blinker igjen på samme måte.

Generell informasjon
Leken er ikke trygg å bruke analt. Merk at mindre fargeavvik på produktet eller emballasjen er normale resultater av produksjonsprosessen. Produktet er ikke tiltenkt for barn og er ikke et medisinsk produkt. Emballasjen skal kasseres med hensyn til miljøet – benytt deg av hensiktsmessige resirkuleringsprosedyrer.

OBS  
Ikke åpne leken. Ikke utsett leken for skarpe gjenstander. Ikke utsett leken eller ladekabelen for ild. Ikke utsett leken for direkte sollys over lengre tid. Ikke bruk eller lad opp leken hvis du oppdager unormal oppvarming, mekanisk funksjonssvikt eller abnormiteter (misfarging, uvanlig utseende, deformering). Leken må ikke slukkes med vann hvis den tar fyr.  

Sørg for at ladekabelens magnetiske kontaktpunkter ikke kommer i kontakt med metalliske overflater eller andre magnetiske ladere for å unngå kortslutning. Sørg for laderen ikke kommer i kontakt med vann eller fuktighet. Ikke bruk leken mens den lader eller ladekabelen står i.

Leken må ikke brukes med silikonbaserte glidemidler, olje eller fuktighetskremer (detter inkluderer også solkrem og leppepomade (eller lignende), eteriske oljer, kokosolje eller enhver type spiselig olje). Bruk av slike midler kan skade leken permanent og ugyldiggjøre garantien.

Teknisk informasjon
Temperaturomfang for drift og oppbevaring: 0 °C - 40 °C. Maks tillatt lufttemperatur ved bruk: 40 °C. Ved varierende lufttemperaturer (for eksempel ved reiser) kan leken utsettes for lett kondens; da må du vente noen timer inntil leken har tilpasset seg det nye klimaet før den kan brukes.

Minst 250 ladesykluser. Lekens batteri varer omtrent seks måneder i hvilemodus før den må lades opp igjen. Batteriene varer lenger ved regelmessig bruk. Oppladbare leker skal ikke oppbevares i utladet tilstand. En batteribeskyttende krets forebygger overbelastning og full utlading. Ved feil håndtering kan batteriene få en ukontrollert, eksoterm reaksjon. I slike faresituasjoner bør du ta vanlige forholdsregler og kassere hele leken.

Leken må kun lades opp med dens originale ladekabel. Hvis ikke knappen lyser opp, koble fra og prøv på nytt. Koble fra når den ikke er i bruk. Det magnetiske støpselet og området rundt lekens motor kan varme opp. Strømpakken er alltid sikret mot kortslutning, men kan fortsatt bli varm!

Magnetisme  

Kort med magnetstriper (f.eks. bankkort) kan ta skade ved kontakt med lekens magnetiske deler eller ladestøpsel.

Voksenleketøy laget av kroppssikker silikon. Vask før og etter hver bruk, inkludert den første. Bruk uparfymert såpe eller lekerengjøringsmiddel. Leketøyet er 100 % vanntett. Ikke glem vannbasert glidemiddel!

Leken din trenger 2 AAA-batterier. Sett dem inn som vist på bildene nedenfor.

Trykk på + for å slå på. Hold inne til du kjenner vibrasjoner.
Klikk på + for høyere hastigheter eller mønstre.
Klikk på - for lavere hastigheter eller et tidligere mønster. For å slå av, trykk og hold inne -.
Leketøyet har 6 hastigheter og 6 rytmer.

For bekymringsfri reise er det bare å ta ut batteriene og lagre dem separat! Sørg for å pakke et ekstra sett hvis du skal et sted uten strøm.

GENERELL INFORMASJON
Voksenleketøy laget av kroppssikker silikon. Dette produktet er ikke for barn og ikke et medisinsk produkt. Emballasjen er resirkulerbar; avhend på passende måte. Vær oppmerksom på at små fargevariasjoner på produktet eller -emballasjen er et normalt resultat av produksjonen. Trygg for anal bruk.

IKKE
Ikke åpne leken med makt. Ikke bruk skarpe gjenstander på leken. Ikke kast leketøy eller batterier inn i flamme. Ikke la det ligge i direkte sollys. Ikke bruk leketøyet hvis du merker uvanlig varmeoppbygging, mekaniske funksjonsfeil eller abnormiteter (misfarging, uvanlig utseende, deformasjon). Hvis leketøyet tar fyr, må du ikke slukke med vann.  
Ikke bruk silikonbasert glidemiddel, olje eller krem med leken (inkludert solkrem eller sololje, leppepleieprodukter, essensielle oljer, kokosnøttolje og spiselige oljer av alle typer). De kan forårsake irreversibel skade på leketøyet, som ikke dekkes av garantien.

TEKNISK INFORMASJON
Lagring og driftstemperatur 0 °C – 40 °C, maks. omgivelsestemperatur når i bruk 40 °C. Variable omgivelsestemperaturer (for eksempel ved bæring) kan føre til lett kondens under visse forhold. Vent i så fall noen timer til leken har tilpasset seg omgivelsestemperaturen før du bruker den.
Å ta ut batteriene før oppbevaring kan forlenge levetiden til både batteriene og leketøyet ditt.

Leketøy for voksne laget av kroppssikkert silikon. Vaskes før og etter hver bruk, inkludert første gang. Bruk luktfri såpe eller leketøyrens. Leketøyet er 100% vanntett. Ikke glem vannbasert glidemiddel! For å slå på, trykk FUN i et halvt sekund og slipp deretter knappen. For å slå av, klikker du på FUN. Leketøyet har 6 hastigheter og 6 mønstre og starter på en middels hastighet. Klikk på + for høyere hastighet og rytmeinnstillinger. Trykk på – for å få tilgang til lavere hastigheter eller gå tilbake til jevn vibrasjon. Brukstid er 40-120 minutter. For å lade må du koble ledningen til strømmen. Enden vil lyse rødt. Kobles til metallkontaktene på leketøyet. Hvis – blinker, har leken 33% strøm eller mindre. Hvis +, opptil 66%. Hvis FUN, opptil 99%. Hvis alle knappene blinker eller lyser, er leketøyet fulladet. Fullades på ca. 6 timer.  

TRANSPORTLÅS
Lås: Trykk FUN og – samtidig i ca. et halvt sek. Lås opp: Trykk FUN og + samtidig i ca. et halvt sek. I begge tilfeller vil knappene blinke og enheten vil summe en kort stund.

GENERELL INFORMASJON
Mens TIGER er trygg for anal bruk, er PATCHY PAUL, BIG BOSS, VOLTA og MANTA ikke det. Vær oppmerksom på at svake fargeforskjeller på produktet eller emballasjen er et normalt resultat av produksjonen. Dette produktet er ikke for barn og ikke et medisinsk produkt. Sørg for en miljøvennlig avhending av emballasjen og bruk tilgjengelige resirkuleringsalternativene.

UNNGÅ Å
Åpne leketøyet; bruke skarpe gjenstander på leketøyet; kaste leketøyet eller ladekabelen; la stå i direkte sollys; bruke eller lade leketøyet hvis du merker uvanlig varmeoppbygging, mekaniske funksjonsfeil eller abnormiteter (misfarging, uvanlig utseende, deformasjon). Hvis leketøyet tar fyr, må du ikke slukke med vann.

For å unngå kortslutning må du ikke plassere ladekabelens magnetiske kontaktpunkter på metalliske overflater eller på andre magnetiske ladere. Ikke la ladeenheten komme i kontakt med vann eller fuktighet. Leketøyet må ikke brukes under opplading eller mens den magnetiske USB-laderen er tilkoblet. Ikke bruk silikonbasert glidemiddel, oljer eller kremer med leketøyet (inkludert solkrem eller annen solbeskyttelse, leppepleieprodukter, essensielle oljer, kokosnøttolje eller alle typer spiselige oljer). Disse kan forårsake uopprettelig skade på leketøyet som ikke dekkes av garantien.

TEKNISK INFORMASJON    
Oppbevarings- og driftstemperatur 0 ° C - 40 ° C. Maks. omgivelsestemperatur ved drift er 40 ° C. Variable omgivelsestemperaturer (for eksempel når du reiser) kan føre til lett kondens under visse forhold. I dette tilfellet bør du vente i noen timer til leketøyet har tilpasset seg omgivelsestemperaturen før du bruker den.
Batterikapasitet 500 mAh. Standbyperioden for batteriene er ca. seks måneder, deretter lad opp for å holde liv i batteriet. Regelmessig bruk av batteriene sikrer lengre holdbarhet. Hvis leketøyet ditt er utladet, kan du lade det før du legger det bort. Batteribeskyttelseskretsen forhindrer overbelastning eller total utladning. Ved feil håndtering kan batteriene ha en ukontrollert eksoterm reaksjon. Hvis denne faren oppstår, må du ta de regelmessige forholdsreglene og kaste hele leketøyet. For å lade leketøyet, bruk kun den originale magnetiske USB-laderen. Hvis kontrollampen (LED) på den magnetiske ladepluggen ikke lyser, kobler du ut støpselet og prøver igjen. Koble fra støpselet når det ikke er i bruk. Magnetpluggen (hvis LED-skjermen lyser) og området rundt leketøysmotoren kan bli varm. Strømpakken er alltid kortslutningssikker, men den kan fortsatt bli varm! Kortslutningsstrømmen til USB-porten på PC / MAC eller bærbar PC avhenger av enheten, så sjekk de tekniske spesifikasjonene før du bruker den. En svak varmeutvikling kan oppstå.

MAGNETISME
Kort med magnetstriper (dvs. kredittkort) kan ta skade når de er i kontakt med de magnetiske delene av leketøyet eller ladepluggen.