DUTCH USER MANUALS

Speeltje voor volwassenen dat is gemaakt van materialen die veilig voor het lichaam zijn. Voor en na elk gebruik wassen, ook voor het eerste gebruik. Gebruik ongeparfumeerde zeep of een schoonmaakmiddel voor speeltjes. Het speeltje is 100% waterdicht. Vergeet het glijmiddel op waterbasis niet! Voor het eerste gebruik opladen.

Druk een halve seconde op FUN om in te schakelen en laat de FUN-knop vervolgens los. Houd deze knop één seconde ingedrukt of blader door alle 5 de instellingen en selecteer "uit" om uit te schakelen. Het speeltje heeft 4 snelheden en 1 patroon. Blijf op FUN drukken om toegang tot alle snelheden en het patroon te krijgen. De gemiddelde gebruikstijd is 60 minuten. Plaats de stekker van de oplaadkabel in het stopcontact om op te laden. Bevestig de oplaadkabel aan de metalen contactpunten op het speeltje. De knop zal tijdens het opladen langzaam knipperen. Na maximaal twee uur is het speeltje volledig opgeladen. Laadspanning is 5 V gelijkspanning, capaciteit is 80 mAh, bedrijfsspanning is 3,7 V gelijkspanning. De motor wordt automatisch uitgeschakeld als het apparaat op een stroombron wordt aangesloten terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Houd de FUN-knop ongeveer 4 seconden ingedrukt om het reisslot te activeren. De knop zal twee keer knipperen en het speeltje zal twee keer kort zoemen. Houd de FUN-knop ingedrukt om de functie uit te schakelen. De knop zal opnieuw twee keer knipperen en het speeltje zal opnieuw twee keer kort zoemen.
Algemene informatie

Niet veilig voor anaal gebruik. Houd er rekening mee dat lichte kleurafwijkingen op het product of de verpakking een normaal gevolg van het productieproces zijn. Dit product is niet bedoeld voor kinderen en het is geen medisch product. Zorg ervoor dat de verpakking op een milieuvriendelijke manier wordt weggegooid en maak gebruik van de mogelijkheden voor recycling die voor dit product beschikbaar zijn.

DIT DIENT U NIET TE DOEN 
Maak het speeltje niet open. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het speeltje. Gooi het speeltje of de oplaadkabel niet in open vuur. Niet in direct zonlicht laten liggen. Het speeltje dient niet gebruikt of opgeladen te worden als u ongewone warmteontwikkeling, mechanische storingen of afwijkingen (verkleuring, vervorming, ongebruikelijk uiterlijk) opmerkt. Als het speeltje vlam vat, dient er niet met water geblust te worden.  

Plaats de magnetische contactpunten van de oplaadkabel niet op metalen oppervlakken of een andere magnetische oplader om kortsluiting te voorkomen. Laat de oplader niet in contact met water of vocht komen. Het speeltje dient niet gebruikt te worden tijdens het opladen of wanneer de oplaadkabel aan het speeltje is bevestigd.

Gebruik geen glijmiddel, olie of lotions op siliconenbasis in combinatie met het speeltje (waaronder zonnebrandolie, zonnebrandcrème, lipverzorgingsproducten, etherische oliën, kokosolie en alle soorten eetbare oliën). Deze producten kunnen onherstelbare schade aan het speeltje veroorzaken die niet onder de garantie valt.

TECHNISCHE INFORMATIE
Opberg- en bedrijfstemperatuur is 0 °C - 40 °C. Maximale omgevingstemperatuur bij gebruik is 40 °C. Variabele omgevingstemperaturen (bijvoorbeeld tijdens het reizen) kunnen onder bepaalde omstandigheden tot lichte condensatie leiden. Wacht een paar uur totdat het speeltje zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast voordat u het speeltje gebruikt.

Minimaal 250 oplaadcycli. De stand-byperiode voor de batterij is ongeveer zes maanden. Daarna dient de batterij te worden opgeladen om de batterij te kunnen gebruiken. Regelmatig gebruik van de batterij zorgt voor een langere levensduur. Oplaadbare speeltjes dienen alleen te worden opgeborgen als deze zijn opgeladen. De beveiliging tegen kortsluiting zorgt ervoor dat de batterij niet wordt overbelast of volledig leeg raakt. Bij verkeerd gebruik kan de batterij een ongecontroleerde exotherme reactie veroorzaken. Als dit gevaar zich voordoet, dienen de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen en het volledige speeltje dient weggegooid te worden.

Gebruik alleen de originele oplaadkabel om het speeltje op te laden. Als de knop niet oplicht, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het opnieuw te proberen. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. De magnetische stekker en de omgeving rond de motor van het speeltje kunnen warm worden. De batterij is altijd tegen kortsluiting beveiligd, maar de batterij kan wel warm worden!

MAGNETISME
Kaarten met magneetstrips (d.w.z. creditcards) kunnen beschadigd raken wanneer deze kaarten met de magnetische onderdelen van het speeltje of de stekker van de oplader in contact komen.

Seksspeeltje voor volwassenen, gemaakt van lichaamsvriendelijke siliconen. Reinig voor en na elk gebruik, inclusief het eerste. Maak daarbij gebruik van ongeparfumeerde zeep of speeltjesreiniger. Speeltje is 100% waterdicht. Vergeet niet om glijmiddel op waterbasis te gebruiken!

Je speeltje werkt op 2 AAA-batterijen. Plaats de batterijen in het speeltje volgens onderstaande afbeeldingen.
Druk op + om het aan te zetten. Houd ingedrukt totdat je het voelt vibreren.

Voor hogere snelheden of trilpatronen klik je op +.
Voor lagere snelheden of een vorig trilpatroon klik je op -. Houd - ingedrukt om het uit te zetten.
Het speeltje heeft zes verschillende snelheden en zes trilpatronen.

Haal de batterijen uit het speeltje en berg ze apart op als je het op reis meeneemt. Zorg voor extra batterijen als je van het net gaat.

ALGEMENE INFORMATIE
Seksspeeltje voor volwassenen, gemaakt van lichaamsvriendelijke siliconen. Dit product is niet voor kinderen en het is geen medisch product. De verpakking is recyclebaar; maak gebruik van gepaste afvalvoorzieningen. Lichte kleurafwijkingen in het product of de verpakking ervan kunnen voorkomen en is normaal. Veilig voor anaal gebruik.

NIET DOEN
Open het speeltje niet met te veel kracht. Gebruik geen scherpe objecten op het speeltje. Gooi het speeltje of de batterijen niet in open vuur. Laat het niet achter in direct zonlicht. Gebruik het speeltje niet als je ongebruikelijke warmteontwikkeling, mechanische defecten of afwijkingen (verkleuring, ongebruikelijk voorkomen, vervorming) opmerkt. Als het speeltje vlam vat, blus het dan niet met water. 

Gebruik geen glijmiddel op basis van siliconen, en gebruik geen oliën of lotions met het speeltje (inclusief zonnebrandcrème of -olie, lipverzorgingsproducten, etherische oliën, kokosnootolie en alle andere eetbare oliën). Deze kunnen onherstelbare schade aan het speeltje veroorzaken die niet door garantie wordt gedekt.

TECHNISCHE INFORMATIE
Bewaar- en gebruikstemperatuur: tussen 0°C – 40°C. Maximale omgevingstemperatuur tijdens gebruik: 40°C. Variabele omgevingstemperaturen (bijvoorbeeld wanneer onderweg) kunnen in bepaalde omstandigheden lichte condensatie tot gevolg hebben. Wacht in dat geval een aantal uur met gebruik totdat het speeltje zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast.

Het verwijderen van de batterijen voordat je het speeltje opbergt kan de levensduur van zowel het batterijen als het speeltje verlengen.

Speeltje voor volwassenen dat is gemaakt van siliconen die veilig voor het lichaam zijn. Voor en na elk gebruik wassen, ook voor het eerste gebruik. Gebruik ongeparfumeerde zeep of een schoonmaakmiddel voor speeltjes. Het speeltje is 100% waterdicht. Vergeet het glijmiddel op waterbasis niet! Druk een halve seconde op FUN om aan te zetten en laat de knop vervolgens los. Klik op FUN om uit te schakelen. Het speeltje heeft 6 snelheden en 6 patronen en begint met een gemiddelde snelheid. Klik op + voor hogere snelheden en ritme-instellingen. Druk op  om toegang te krijgen tot lagere snelheden of om terug te keren naar constante vibraties. De gebruikstijd is 40-120 minuten. Steek om op te laden de stekker in het stopcontact. Het uiteinde zal rood opgloeien. Bevestig op metalen contacten op het speeltje. Als  knippert, heeft het speeltje 33% vermogen of minder. Indien + knippert er is tot 66% vermogen. Als FUN knippert, tot 99%. Als alle knoppen knipperen of oplichten, is het speeltje volledig opgeladen. Er is ongeveer 6 uur nodig om volledig op te laden.

REISVERGRENDELING
Vergrendelen: Druk gedurende ongeveer 0,5 sec. tegelijkertijd op FUN en  . Ontgrendelen: druk gedurende ongeveer 0,5 sec tegelijkertijd op FUN en +. In beide gevallen knipperen de knopjes en zoemt het toestel kort.

ALGEMENE INFORMATIE
Hoewel TIGER veilig is voor anaal gebruik, zijn PATCHY PAUL, BIG BOSS, VOLTA en MANTA dat niet. Houd er rekening mee dat lichte kleurafwijkingen op het product of de verpakking een normaal gevolg van het productieproces zijn. Dit product is niet bedoeld voor kinderen en is geen medisch product. Zorg ervoor dat de verpakking op een milieuvriendelijke manier wordt weggegooid en maak gebruik van de mogelijkheden voor recycling die voor dit product beschikbaar zijn.

DIT DIENT U NIET TE DOEN
Maak het speeltje niet open. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het speeltje. Gooi het speeltje of de oplaadkabel niet in open vuur. Niet in direct zonlicht laten liggen. Het speeltje dient niet gebruikt of opgeladen te worden als u ongewone warmteontwikkeling, mechanische storingen of afwijkingen (verkleuring, vervorming, ongebruikelijk uiterlijk) opmerkt. Als het speeltje vlam vat, dient er niet met water geblust te worden. 

Plaats om kortsluiting te voorkomen de magnetische contactpunten van de oplaadkabel niet op metalen oppervlakken of een andere magnetische oplader. Laat de oplader niet in contact met water of vocht komen. Het speeltje dient niet gebruikt te worden tijdens het opladen of wanneer het speeltje op de magnetische USB-oplader is bevestigd. Gebruik geen glijmiddel, olie of lotions op siliconenbasis in combinatie met het speeltje (waaronder zonnebrandolie, zonnebrandcrème, lipverzorgingsproducten, etherische oliën, kokosolie en alle soorten eetbare oliën). Deze producten kunnen onherstelbare schade aan het speeltje veroorzaken die niet onder de garantie valt.

TECHNISCHE INFORMATIE
Opberg- en bedrijfstemperatuur is 0°C - 40°C. Maximale omgevingstemperatuur bij gebruik is 40°C. Variabele omgevingstemperaturen (bijvoorbeeld tijdens het reizen) kunnen onder bepaalde omstandigheden tot lichte condensatie leiden. Wacht een paar uur totdat het speeltje zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast voordat u het gebruikt.

De beveiliging tegen kortsluiting zorgt ervoor dat de batterij niet wordt overbelast of volledig leeg raakt. Bij verkeerd gebruik kan de batterij een ongecontroleerde exotherme reactie veroorzaken. Als dit gevaar zich voordoet, dienen de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen en dient het speeltje in zijn geheel weggegooid te worden. Gebruik alleen de originele magnetische USB-oplader om het speeltje op te laden. Als het lampje (led) op de magnetische oplaadstekker niet gaat branden, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het opnieuw te proberen. Haal de stekker uit het stopcontact als de oplader niet wordt gebruikt. De magnetische stekker (als het leddisplay brandt) en de omgeving rond de motor van het speeltje kunnen warm worden. De batterij is altijd tegen kortsluiting beveiligd, maar kan wel warm worden! De kortsluitcapaciteit van de USB-poort op de pc/MAC of laptop is afhankelijk van het apparaat, dus controleer de technische specificaties voor gebruik. Er kan een lichte warmteontwikkeling optreden.

MAGNETISME
Kaarten met magneetstrips (d.w.z. creditcards) kunnen beschadigd raken wanneer deze kaarten met de magnetische onderdelen van het speeltje of de stekker van de oplader in contact komen.