DANISH USER MANUALS

Voksenlegetøj fremstillet af kropssikker silikone. Vaskes før og efter hver brug, også inden første brug. Brug uparfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100 % vandtæt. Glem ikke det vandbaserede glidemiddel!

For at tænde tryk på FUN i et halvt sekund, og slip så knappen. For at slukke klik på FUN. Legetøjet har 4 hastigheder og 6 mønstre og starter ved medium hastighed. Klik på [+] for højere hastighed og indstilling af rytmer. For at få adgang til lavere hastigheder eller for at vende tilbage til stabil vibration tryk på [-].

Legetøjet bruger 2 AAA-batterier. Kontroller diagrammet i batterirummet for at sikre, at batterierne er isat korrekt.

For at oplade ved hjælp af HYBRID KIT (medfølger ikke) eller genopladelige batterier og en magnetisk FUN FACTORY USB-oplader sættes stikket i stikkontakten. Enden lyser rødt. Fastgør til metalliske kontakter på legetøjet. Hvis [-] blinker, har legetøjet 33 % strøm eller mindre. Ved [+] op til 66 %. Ved FUN op til 99 %. Hvis alle knapper blinker eller lyser, er legetøjet fuldt opladet.

Rejselås
Lås: Tryk på [-] og [FUN] samtidigt i ca 0,5 sek.
Lås op: Tryk på [+] og [FUN] samtidigt i ca. 0,5 sek.

I begge tilfælde blinker knapperne, og enheden brummer kort.

Generelle oplysninger
DARLING DEVIL er sikker til anal brug, MR BOSS og ABBY G er ikke. Bemærk venligst, at lette farveforskelle på produktet eller emballagen er et normalt resultat af fremstillingen. Dette produkt er ikke beregnet til børn og er ikke noget medicinsk produkt. Sørg for en miljømæssig passende bortskaffelse af emballagen og brug venligst de genanvendelsesmuligheder, der findes for den.

Undlad venligst at:
åbne legetøjet med vold, bruge skarpe genstande på legetøjet, kaste legetøjet eller opladerkablet (medfølger ikke) i ilden, efterlade legetøjet i direkte sollys, bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker usædvanlig varmeansamling, mekaniske fejlfunktioner eller unormale ting (misfarvning, usædvanligt udseende, misformning). Hvis legetøjet bryder i brand, må det ikke slukkes med vand.
For at undgå en kortslutning må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller en anden magnetisk oplader. Lad ikke opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades eller med den magnetiske USB-oplader tilsluttet.
Undlad at bruge silikonebaseret glidemiddel, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sollotion eller solbeskyttelse, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie og alle slags spiselige olier. Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, og denne skade er ikke dækket af garantien.

Tekniske oplysninger
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Maksimal omgivende temperatur under brugen er 40 °C. Forskellige omgivende temperaturer (for eksempel på rejser) kan under visse omstændigheder føre til let kondensering. Vent i så fald i nogle få timer med at bruge det, indtil legetøjet har tilpasset sig til den omgivende temperatur.

Til at oplade legetøjet brug udelukkende den originale magnetiske USB-oplader (medfølger ikke, se HYBRID KIT) og brug genopladelige batterier. Hvis driftssignallampen (LED) på det magnetiske opladestik ikke lyser, skal du tage stikket ud og prøve igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke er i brug. Magnetstikket (hvis LED-displayet er tændt) og området omkring legetøjets motor kan blive varmt. Batteripakken er altid sikret mod kortslutning, men den kan stadig blive varm! Kortslutningsstrømkapaciteten til USB-porten på en PC/MAC eller den bærbare afhænger af enheden, så du bedes kontrollere de tekniske specifikationer før brug. En svag varmeudvikling kan forekomme.

At opbevare batterierne særskilt kan forlænge dit legetøjs liv.

Magnetisme
Kort med magnetstrimler (dvs. kreditkort) kan tage skade, hvis de kommer i kontakt med de magnetiske dele af legetøjet eller opladestikket.

Voksenlegetøj fremstillet af materialer, der er sikre for kroppen. Vaskes før og efter hver brug, også inden første brug. Brug uparfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100% vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidemiddel! Oplades inden første brug.
For at tænde: Tryk på FUN i et halvt sekund og slip så FUN-knappen. For at slukke: Hold knappen i et sekund eller gå igennem alle 5 indstillinger og tilbage til ”off”. Legetøjet har 4 hastigheder og 1 mønster. Bliv ved med at klikke på FUN for at få adgang til alle hastigheder og mønsteret. Den gennemsnitlige køretid er 60 minutter. For at oplade: Sæt stikket i stikdåsen. Tilslut ledningen til metal-stikket på legetøjet. Knappen blinker blidt under opladningen. Maks. to timers opladning giver en fuld opladning. Opladningsspænding 5 V DC, kapacitans 80 mAh, driftsspænding 3,7 V DC. Motoren slukkes automatisk, hvis du tilslutter legetøjet til opladning, mens det er tændt.

For at aktivere rejselåsen: Tryk og hold FUN-knappen i ca. 4 sekunder. Knappen blinker to gange, og legetøjet brummer kort to gange. For at deaktivere: Tryk og hold FUN-knappen nede. Samme brummen, samme blink.

Generelle oplysninger
Ikke sikkert til anal brug. Du bedes bemærke, at lette farveafvigelser af produktet eller pakken er normale resultater af fremstillingsprocessen. Dette produkt er ikke beregnet til børn og er ikke et medicinsk produkt. Du bedes bortskaffe emballagen på en miljøvenlig måde og bruge de muligheder for genbrug, der er.

MÅ IKKE  
Undlad at åbne legetøjet. Undlad at bruge skarpe genstande på legetøjet. Undlad at kaste legetøjet eller opladningskablet i ilden. Undlad at efterlade det i direkte sollys. Undlad at bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker, at det bliver usædvanligt varmt eller ved mekaniske fejlfunktioner eller fejl (misfarvning, unormalt udseende, forkert form). Hvis der går ild i legetøjet, må det ikke slukkes med vand.  

For at undgå en kortslutning, må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller andre magnetiske opladere. Undlad at lade opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades, eller mens opladerkablet er tilsluttet.

Undlad at bruge silikonebaserede smøremidler, olie eller lotioner med legetøjet (her iblandt sololie eller solcreme, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie eller spiselige olier af nogen slags). Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, som ikke er dækket af garantien.

Tekniske oplysninger
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Den maksimale omgivende temperatur under drift er 40 °C. Omgivelsernes forskellige temperaturer (for eksempel på rejser) kan under visse forhold medføre dannelse af let kondens. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet har tilpasset sig til omgivelsernes temperatur, før du bruger det.

Mindst 250 opladningscyklusser. Standby-perioden for batterierne er ca. seks måneder, hvorefter de skal genoplades for at blive holdt i live. Regelmæssig brug af batterierne garanterer deres holdbarhed. Genopladeligt legetøj skal være opladet, mens det opbevares. Batteriets beskyttende kredsløb forebygger overopladning eller total afladning. Ved forkert håndtering kan batterierne have en ukontrolleret eksoterm reaktion. Hvis dette sker, bedes du tage de normale forholdsregler og kassere hele legetøjet.

Til opladning af legetøjet brug venligst kun det originale opladerkabel. Hvis knappen ikke lyser op, træk stikket ud og prøv igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke oplades. Det magnetiske stik og området omkring legetøjets motor kan blive varmt. Batteriet er altid sikret mod kortslutning, men det kan stadig blive varmt!

Magnetisme  
Kort med magnetstriber (f.eks. kreditkort) kan tage skade, hvis de kommer i kontakt med legetøjets magnetiske dele eller opladerstikket.

FUN CUP er en menstruationskop lavet af medicinsk silikone og er kun egnet til vaginal brug. Læs brugsanvisningen før brug, og informer dig om de risici, der er forbundet med brugen af menstruationsprodukter. Vask hænderne grundigt med sæbe, inden du indsætter eller fjerner din FUN CUP. Kog FUN CUP i vand i 3 minutter før brug og mellem brug.

INDSÆT:
Inden du indsætter den, skal du sørge for, at FUN CUP er steril og fri for defekter. Fold FUN CUP - se billeder. Indsæt den i skeden. Skub den indtil den er forbi den naturlige modstand og slip grebet.

FUN CUP åbnes derefter og lukkes hermetisk af væggene i din skede. For at være sikker, kan du skubbe fingeren forsigtigt rundt om den øverste åbning. Hvis du har brug for at hjælpe den på vej, skal du gribe fat i toppen og drej den lidt. Når du så trækker lidt på toppen og føler modstand, fungerer vakuummet.

FJERN:
Fjern FUN CUP hver 6. time (anbefales) og efter maksimalt 12 timer. Oftere, hvis du har kraftige menstruationer. Brug dine bækkenbundsmuskler til at skubbe koppen ned, og grib derefter om den med to fingre og frigør vakuummet, eller tryk en finger mod toppen af FUN CUP for at frigøre vakuummet. Træk derefter koppen forsigtigt ud med åbningen opad og tøm den i toilettet.

RENGØR:
Vask FUN CUP med vand og lidt mild sæbe, og kog den derefter i rent kogende vand i 3 minutter for at sterilisere den. Vær særlig opmærksom på de steder der er sværere at komme til, når du gør den ren. Tør den af. Rengør posen med vand og lidt mild sæbe, og lad den lufttørre. Brug ikke andre rengøringsmidler end de specificerede. Opbevar produkterne på et tørt sted, der er beskyttet mod direkte sollys.

BEMÆRK:
TSS (tamponsyge, officielt Toxic Shock Syndrome) er en meget sjælden sygdom, der kan opstå ved brug af menstruationsprodukter og kan være dødelig, hvis den ikke bliver behandlet. Forekomsten er meget usandsynlig, hvis du bruger og rengør FUN CUP korrekt. Symptomer på TSS inkluderer pludselig feber, kulderystelser, kvalme, opkast, muskelsmerter, blodtryksfald, svimmelhed og døsighed. Hvis symptomer opstår, skal du fjerne FUN CUP og gå til læge. Hvis TSS allerede har fundet sted, eller hvis der er skader og infektioner i kønsområdet, anbefales det ikke at bruge FUN CUP eller andre isatte menstruationsprodukter. Vi anbefaler også at konsultere din læge, før du bruger et menstruationsprodukt for første gang.

Mere information er tilgængelig på www.thefuncup.com.

Voksenlegetøj fremstillet af kropssikker silikone. Vaskes før og efter hver brug, inklusive første brug. Brug uparfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100 % vandtæt. Glem ikke det vandbaserede glidemiddel!

For at tænde tryk på FUN i et halvt sekund. For at slukke klik på FUN. Legetøjet har 6 vibrationsindstillinger i både skaftet og klitorisforlængelsen. For at kontrollere skaftet tryk på knappen med den større prik. For at kontrollere forlængelsen tryk på knappen med den mindre prik. For at gemme din yndlingsindstilling til næste gang, hold FUN nede, indtil legetøjet brummer to gange. For at nulstille det, hold FUN nede, indtil legetøjet brummer fem gange.

Når batteristanden er lav, blinker FUN blidt. For at oplade legetøjet sæt stikket i en stikkontakt. Enden lyser rødt. Fastgør til metalliske kontakter i bunden af legetøjet. Hvis knappen med den mindre prik blinker, har legetøjet 33% strøm eller mindre. Knappen med den større prik = 66% eller mindre. FUN = op til 99% opladet. Lyset slukket = klar til brug. Dette tager 6-8 timer. Køretid 30-60 min.

For at aktivere rejselåsen tryk og hold knappen med den mindre prik og FUN nede i ca. 0,5 sekunder. Legetøjet brummer kort. For at deaktivere låsen tryk og hold knappen med den større prik og FUN nede i ca. 0,5 sekunder. Tryk så på FUN for at tænde for legetøjet!

Bemærk venligst, at lette farveforskelle på produktet eller emballagen er et normalt resultat af fremstillingen. FUN FACTORY-produkter er hverken børnelegetøj eller medicinske produkter. Giv venligst papemballagen til genbrug.

Undlad venligst at:
åbne legetøjet, bruge skarpe genstande på legetøjet, kaste legetøjet eller opladerkablet i ilden, efterlade legetøjet i direkte sollys, bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker usædvanlig varmeansamling, mekaniske fejlfunktioner eller unormale ting (misfarvning, usædvanligt udseende, misformning). Hvis legetøjet bryder i brand, må det ikke slukkes med vand.

For at undgå en kortslutning må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller en anden magnetisk oplader. Lad ikke opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades eller med den magnetiske enhed (USB Magnetic Charger) tilsluttet.

Undlad at bruge silikonebasered glidemidler, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sollotion eller solbeskyttelse, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie og alle slags spiselige olier. Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, og denne skade er ikke dækket af garantien.

Tekniske oplysninger
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Maksimal omgivende temperatur under brugen er 40 °C. Forskellige omgivende temperaturer (for eksempel på rejser) kan under visse omstændigheder føre til let kondensering. Vent i så fald i nogle få timer med at bruge legetøjet, indtil det har tilpasset sig til den omgivende temperatur.

Batteriets kapacitet 500 mAh. Min. 200 opladningscyklusser. Standby-perioden for batterierne er op til 90 dage, hvorefter de bør oplades for at holde batteriet i live. Genopladeligt legetøj bør ikke opbevares, når det ikke er opladet. Kredsløb til beskyttelse af batterierne forhindrer overbelastning eller total afladning. Ved forkert behandling kan batterierne opleve en ukontrolleret exoterm reaktion. Hvis denne fare opstår, bedes du tage de normale forholdsregler og smide legetøjet ud.

Brug kun den originale magnetiske USB-oplader til opladning af legetøjet. Hvis driftssignallampen (LED) på det magnetiske opladestik ikke lyser, skal du tage stikket ud og prøve igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke er i brug. Magnetstikket (hvis LED-displayet er tændt) og området omkring legetøjets motor kan blive varmt. Batteripakken er altid sikret mod kortslutning, men den kan stadig blive varm. Kortslutningsstrømkapaciteten til USB-porten på en PC/MAC eller den bærbare afhænger af enheden, så du bedes kontrollere de tekniske specifikationer før brug. En svag varmeudvikling kan forekomme!

Magnetisme
Kort med magnetstrimler (dvs. kreditkort) kan tage skade, hvis de kommer i kontakt med de magnetiske dele af legetøjet eller opladerstikket.

Voksenlegetøj fremstillet af kropssikker silikone. Vaskes før og efter hver brug, inklusiv første brug. Brug uparfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100% vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidecreme!  For at tænde, tryk på FUN i et halvt sekund og slip så knappen. For at slukke klik på FUN. Legetøjet har 6 hastigheder og 6 mønstre og begynder ved en medium hastighed. Klik på + for højere hastighed og rytmeindstillinger. For adgang til lavere hastighed eller for at vende tilbage til kontinuerlig vibration, tryk på –. Kører i 40 - 120 minutter. For at oplade legetøjet, sæt stikket i stikdåsen. Enden lyser rød. Sluttes til metalkontakter på legetøjet. Når – blinker, har legetøjet 33% strøm eller mindre. Når +, op til 66%. Når FUN, op til 99%. Når alle knapper blinker eller lyser op, er legetøjet fuldt opladet. Bare 6 timers opladning giver dig fuld kraft.

REJSELÅS
Lås: Tryk på FUN og – samtidig i ca. ½ sek. Lås op: Tryk på FUN og + samtidig i ca. ½ sek. I begge tilfælde blinker knapperne, og enheden brummer kort.

GENERELLE OPLYSNINGER
Mens TIGER er sikker til anal brug, er PATCHY PAUL, BIG BOSS, VOLTA og MANTA det ikke. Bemærk venligst, at lette farveforskelle på produktet eller emballagen er et normalt resultat af produktionen. Dette produkt er ikke til børn og ikke et medicinsk produkt. Sørg for en miljømæssigt egnet bortskaffelse af emballagen og brug de eksisterende muligheder for genbrug.  

UNDLAD AT:
åbne legetøjet; bruge skarpe genstande på legetøjet; kaste legetøjet eller opladerkablet i ilden; efterlade det i direkte sollys; bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker usædvanlig opvarmning, mekaniske fejlfunktioner eller ting, der er unormale (misfarvning, usædvanlig opførsel, misformning). Hvis der går ild i legetøjet, undlad at slukke med vand. 

For at undgå kortslutninger, må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller andre magnetiske opladere. Lad ikke opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades, eller mens den magnetiske USB-oplader er tilsluttet.  Undlad at bruge silikonebaseret glidemiddel, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sollotion eller solbeskyttelse, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie eller alle slags spiselige olier). Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, som ikke dækkes af garantien.  

TEKNISKE OPLYSNINGER
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Maks. omgivende temperatur under driften er 40 °C. Forskellige omgivende temperaturer (f.eks. på rejser) kan under visse omstændigheder medføre let kondensering. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet er tilpasset til den omgivende temperatur, før det bruges.

Batterikapacitet 500 mAh. Batteriernes standby-tid er ca. seks måneder, hvorefter de skal genoplades for at holdes i live. Almindelig brug af batterierne sikrer deres holdbarhed. Hvis dit legetøj er afladet, bedes du oplade det, før du lægger det væk. Batteriets beskyttende kredsløb forebygger overopladning eller total afladning. Ved ukorrekt håndtering kan batterierne have en ukontrolleret exoterm reaktion. Hvis denne fare optræder, bedes du tage de normale forholdsregler og kassere hele legetøjet. Til opladning af legetøjet bruges kun den originale magnetiske USB-oplader. Hvis driftssignallyset (LED) på det magnetiske opladerstik ikke lyser op, træk stikket ud og prøv igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke er i brug. Det magnetiske stik (hvis der er tændt for LED-displayet) og området omkring legetøjets motor kan blive varm. Batteripakken er altid sikret mod kortslutning, men den kan stadig blive varm! Kortslutningsstrømkapaciteten af USB-porten på PC/MAC eller bærbare computere afhænger af enheden, så du bedes kontrollere de tekniske specifikationer før brug. En let varmeudvikling kan forekomme.

MAGNETISME
Kort med magnetstriber (f.eks. kreditkort) kan tage skade, når de kommer i kontakt med de magnetiske dele af legetøjet eller opladerstikket.

Voksenlegetøj fremstillet af silikone, der er sikker for kroppen. Vaskes før og efter hver brug, også inden første brug. Brug ikke-parfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100% vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidemiddel!

Dit legetøj bruger 2 AAA-batterier. Isæt dem som vist på billedet forneden.

For at tænde for apparatet tryk på +. Hold knappen nede, indtil du mærker vibration.
For højere hastighed eller mønstre klik på +
For lavere hastighed eller et tidligere mønster klik på + For at slukke tryk og hold -.
Legetøjet har 6 hastigheder og 6 rytmer.
For at rejse uden bekymringer tag simpelthen batterierne ud og opbevar dem separat! Sørg for at pakke et ekstra sæt batterier, hvis du tager ud i vildnisset.

GENERELLE OPLYSNINGER
Voksenlegetøj fremstillet af silikone, der er sikker for kroppen. Dette produkt er ikke til børn og er ikke et medicinsk produkt. Emballagen kan genbruges; brug venligst de dertil beregnede faciliteter til bortskaffelsen. Du bedes bemærke, at lette farveafvigelser af produktet eller pakken er normale resultater af fremstillingen. Sikker til anal brug.

TING MAN IKKE MÅ
Undlad at åbne legetøjet med vold. Undlad at bruge skarpe genstande på legetøjet. Undlad at kaste legetøjet eller batterierne i ilden. Undlad at efterlade det i direkte sollys. Undlad at bruge legetøjet, hvis du bemærker, at det bliver usædvanligt varmt eller ved mekaniske fejlfunktioner eller fejl (misfarvning, unormalt udseende, forkert form). Hvis der går ild i legetøjet, må det ikke slukkes med vand.  
Undlad at bruge smøremidler på basis af silikone, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sololie eller solcreme, læbeplejeprodukter, æteriske olier, kokosolie eller spiselige olier af nogen slags). Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, som ikke er dækket af garantien.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Den maksimale omgivende temperatur under drift er 40 °C. Omgivelsernes forskellige temperaturer (for eksempel under transport) kan under visse forhold medføre let dannelse af kondens. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet har tilpasset sig til omgivelsernes temperatur, før du bruger det.
Fjernelse af batterierne før opbevaring kan forlænge livet af både batterierne og dit legetøj.

Voksenlegetøj i kropssikker silikone. Vask før og efter hver brug, inklusive den første. Brug uparfumeret sæbe eller rengøringsmiddel beregnet til sexlegetøj. Legetøjet er 100 % vandtæt. Glem ikke den vandbaserede glidecreme!

For at tænde skal du trykke på FUN i et halvt sekund. Klik på FUN for at slukke. Legetøjet har 10 pulsationsindstillinger. Tryk på [+] for højere indstillinger og rytmer. Tryk på [-] for lavere indstillinger.

Gennemsnitlig driftstid 40-120 minutter. Når batteriet er lavt, blinker FUN blidt. For at oplade, skal du sætte ledningen til strøm. Enden lyser rødt. Fastgør til metalliske kontakter i bunden af legetøjet. Hvis knappen med den mindre prik blinker, har legetøjet en effekt på 33 % eller mindre. knappen med den større prik =  66 % eller mindre. FUN =  op til 99 % opladet. Slukket lys = klar til brug. Dette skulle tage omkring 8 timer. Brugstid: op til 2 timer.

For at aktivere rejselåsen skal du trykke på [-] og FUN i cirka et halvt sekund. Legetøjet brummer kortvarigt. For at deaktivere skal du trykke på [+] og FUN i cirka et halvt sekund. Tryk derefter på FUN for at tænde det!

Generelle oplysninger
Bemærk, at små farveafvigelser på produktet eller emballagen er et normalt resultat af produktionen. FUN FACTORY-produkter er ikke til børn og er ikke lægelige produkter. Papemballagen skal affaldssorteres. Europæisk patent 2320850B1 udsted. Tilsvarende patenter er udstedt eksempelvis i Kina, Japan og Rusland.

Undlad venligst at: 
åbne legetøjet med vold, bruge skarpe genstande på legetøjet, kaste legetøjet eller opladerkablet (medfølger ikke) i ilden, efterlade legetøjet i direkte sollys, bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker usædvanlig varmeansamling, mekaniske fejlfunktioner eller unormale ting (misfarvning, usædvanligt udseende, misformning). Hvis legetøjet bryder i brand, må det ikke slukkes med vand.  

For at undgå en kortslutning må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller en anden magnetisk oplader. Lad ikke opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades eller med den magnetiske USB-oplader tilsluttet.  

Undlad at bruge silikonebaseret glidemiddel, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sollotion eller solbeskyttelse, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie og alle slags spiselige olier. Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, og denne skade er ikke dækket af garantien.  

Tekniske oplysninger
Opbevaring og driftstemperatur 0° C - 40° C. Maks. omgivende temperatur ved drift 40° C. Variable omgivende temperaturer (f.eks. når du rejser) kan føre til let kondens under visse forhold. I sådanne tilfælde vent et par timer, indtil legetøjet har tilpasset sig den omgivende temperatur, før du bruger det.

Batterikapacitet 780 mAh. Batteriets standbytid er ca. 6 måneder, derefter skal batteriet genoplades for at holdes i live. Genopladeligt legetøj bør ikke gemmes væk, når det ikke er opladet. Batteribeskyttelseskredsløb forhindrer overbelastning eller totalafladning. Ved forkert håndtering kan batterierne have en ukontrolleret eksoterm reaktion. Hvis denne fare opstår, skal du tage de sædvanlige forholdsregler og smide legetøjet væk.

For kun at oplade legetøjet skal du kun bruge det originale MAGNETIC CHARGER-ladestik. Hvis driftssignallampen (LED) på det magnetiske ladestik ikke lyser, skal du tage stikket ud og prøve igen. Tag stikket ud, når det ikke er i brug. Magnetstikket (hvis LED-displayet er tændt) og området omkring legetøjets motor kan muligvis blive varme. Strømforsyningen er altid kortslutningssikker, men den kan stadig blive varm! Kortslutningsstrømkapaciteten til USB-porten på PC/MAC eller bærbar computer afhænger af enheden, så kontroller de tekniske specifikationer, før du bruger den. En svag varmeudvikling kan forekomme.

Magnetisme
Kort med magnetstriber (dvs. betalingskort) kan beskadiges ved kontakt med de magnetiske dele af legetøjet eller ladestikket. Magnetfelter kan også påvirke de mekaniske og elektroniske komponenter i enheder såsom pacemakere. Vi anbefaler ikke dette legetøj til personer med pacemakere. Kontakt din læge for mere information.

Legetøj til voksne fremstillet af kropssikker silikone. Vaskes før og efter hver brug, inklusive den første. Brug ikke-parfumeret sæbe eller legetøjsrenser. Legetøjet er 100 % vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidecreme! For at tænde tryk på FUN i et halvt sekund. For at slukke, klik på FUN. Legetøjet har 11 statiske og 4 rytmiske indstillinger. For højere indstillinger eller for at ændre dit mønster tryk på +. For lavere indstillinger eller for at vende tilbage til et mønster tryk på -.

Tilstand/mønstre: 1-3 vibrationer, 4-6 bankende bevægelser, 7-11 pulserende bevægelser, 12-15 dynamiske mønstre.
Hukommelsesfunktion: For at gemme dine yndlingsindstillinger til næste gang, hold FUN-knappen nede, indtil legetøjet brummer to gange. For at nulstille legetøjet, hold knappen nede, indtil legetøjet brummer fem gange.
Gennemsnitlig køretid 40-180 minutter. Når batteriet er lavt, blinker FUN blidt. Til opladning sæt stikket i en stikdåse. Tilslut ledningen til de metalliske kontakter i bunden af legetøjet. Hvis - blinker, er legetøjet 33 % opladet eller mindre. Hvis + blinker, er det 66 % eller mindre. FUN = op til 99 % opladet. Lyset slukket = klar til leg. Dette vil tage ca. 6 timer.
Køretid: op til 3 timer. For at aktivere rejselåsen tryk og hold - og FUN i ca. ½ sekunder. Legetøjet brummer kort. For at deaktivere tryk og hold + og FUN nede i ca. ½ sekund. Tryk så på FUN for at tænde legetøjet!

GENERELLE OPLYSNINGER
Bemærk, at en let afvigelse af produktets eller emballagens farve er et normalt resultat af produktionen. FUN FACTORY-produkter er ikke til børn og er ikke medicinske produkter. Giv venligst papemballagen til genbrug. Europæisk patent 2320850B1 tildelt. Tilsvarende patenter tildelt i f.eks. Kina, Japan og Rusland.

MÅ IKKE
Undlad at åbne legetøjet. Undlad at bruge skarpe genstande på legetøjet. Undlad at smide legetøjet eller opladerkablet i ilden. Lad ikke legetøjet ligge i direkte sollys. Undlad at bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker usædvanlig opvarmning, mekaniske fejlfunktioner eller ting, der er unormale (misfarvning, usædvanligt udseende, misformning). Hvis der går ild i legetøjet, må det IKKE slukkes med vand. For at undgå kortslutninger undgå at placere opladerkablets magnetiske kontaktpunkter på metalflader eller andre magnetiske opladere. Lad ikke opladerenheden komme i kontakt med vand og fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades, eller mens opladerenheden (den magnetiske oplader) er tilsluttet. Undlad at bruge et silikonebaseret glidemiddel, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sollotion eller solcreme, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie eller spiseolier af alle slags). Disse kan forårsage irreparable skader på legetøjet, som ikke dækkes af garantien.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C, -maks. omgivende temperatur under brugen 40 °C. Skiftende omgivende temperaturer (f.eks. på rejser) kan under visse forhold medføre let kondensering. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet har tilpasset sig til de omgivende temperaturer før brugen. Batteriets kapacitet 780 mAh. Batterierne kan stå standby i ca. seks måneder, hvorefter de skal genoplades for at holde dem i live. Genopladeligt legetøj bør ikke opbevares, mens batteriet er fladt. Batteriets beskyttende kredsløb forhindrer overopladning eller total afladning. Ved ukorrekt brug kan batteriet have en ukontrolleret eksoterm reaktion. Hvis denne fare opstår, bedes du tage de sædvanlige forholdsregler og smide legetøjet ud. Til legetøjets opladning bruges alene det originale MAGNETIC CHARGER-opladerstik. Hvis driftssignallyset (LED) på det magnetiske opladningsstik ikke lyser op, træk stikket ud og prøv igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke er i brug. Det magnetiske stik (hvis LED-displayet lyser) og området omkring legetøjets motor kan blive varmt. Batteripakken er altid sikret mod kortslutning, men kan stadig blive varm! USB-portens kortslutningsstrømfunktionen på PC/MAC eller bærbar computer afhænger af enheden, så læs den tekniske specifikation før brug. En let varmeudvikling kan forekomme.

MAGNETISME
Kort med magnetstrimler (dvs. kreditkort) kan tage skade af kontakt med legetøjets magnetiske dele eller opladningsstikket. Magnetiske felter kan også påvirke de mekaniske og elektroniske komponenter af enheder såsom pacemakere. Vi anbefaler ikke dette legetøj til mennesker med pacemakere. Kontakt din læge for at få flere oplysninger.