DANISH USER MANUALS

Voksenlegetøj fremstillet af materialer, der er sikre for kroppen. Vaskes før og efter hver brug, også inden første brug. Brug uparfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100% vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidemiddel! Oplades inden første brug.
For at tænde: Tryk på FUN i et halvt sekund og slip så FUN-knappen. For at slukke: Hold knappen i et sekund eller gå igennem alle 5 indstillinger og tilbage til ”off”. Legetøjet har 4 hastigheder og 1 mønster. Bliv ved med at klikke på FUN for at få adgang til alle hastigheder og mønsteret. Den gennemsnitlige køretid er 60 minutter. For at oplade: Sæt stikket i stikdåsen. Tilslut ledningen til metal-stikket på legetøjet. Knappen blinker blidt under opladningen. Maks. to timers opladning giver en fuld opladning. Opladningsspænding 5 V DC, kapacitans 80 mAh, driftsspænding 3,7 V DC. Motoren slukkes automatisk, hvis du tilslutter legetøjet til opladning, mens det er tændt.

For at aktivere rejselåsen: Tryk og hold FUN-knappen i ca. 4 sekunder. Knappen blinker to gange, og legetøjet brummer kort to gange. For at deaktivere: Tryk og hold FUN-knappen nede. Samme brummen, samme blink.

Generelle oplysninger
Ikke sikkert til anal brug. Du bedes bemærke, at lette farveafvigelser af produktet eller pakken er normale resultater af fremstillingsprocessen. Dette produkt er ikke beregnet til børn og er ikke et medicinsk produkt. Du bedes bortskaffe emballagen på en miljøvenlig måde og bruge de muligheder for genbrug, der er.

MÅ IKKE  
Undlad at åbne legetøjet. Undlad at bruge skarpe genstande på legetøjet. Undlad at kaste legetøjet eller opladningskablet i ilden. Undlad at efterlade det i direkte sollys. Undlad at bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker, at det bliver usædvanligt varmt eller ved mekaniske fejlfunktioner eller fejl (misfarvning, unormalt udseende, forkert form). Hvis der går ild i legetøjet, må det ikke slukkes med vand.  

For at undgå en kortslutning, må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller andre magnetiske opladere. Undlad at lade opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades, eller mens opladerkablet er tilsluttet.

Undlad at bruge silikonebaserede smøremidler, olie eller lotioner med legetøjet (her iblandt sololie eller solcreme, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie eller spiselige olier af nogen slags). Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, som ikke er dækket af garantien.

Tekniske oplysninger
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Den maksimale omgivende temperatur under drift er 40 °C. Omgivelsernes forskellige temperaturer (for eksempel på rejser) kan under visse forhold medføre dannelse af let kondens. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet har tilpasset sig til omgivelsernes temperatur, før du bruger det.

Mindst 250 opladningscyklusser. Standby-perioden for batterierne er ca. seks måneder, hvorefter de skal genoplades for at blive holdt i live. Regelmæssig brug af batterierne garanterer deres holdbarhed. Genopladeligt legetøj skal være opladet, mens det opbevares. Batteriets beskyttende kredsløb forebygger overopladning eller total afladning. Ved forkert håndtering kan batterierne have en ukontrolleret eksoterm reaktion. Hvis dette sker, bedes du tage de normale forholdsregler og kassere hele legetøjet.

Til opladning af legetøjet brug venligst kun det originale opladerkabel. Hvis knappen ikke lyser op, træk stikket ud og prøv igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke oplades. Det magnetiske stik og området omkring legetøjets motor kan blive varmt. Batteriet er altid sikret mod kortslutning, men det kan stadig blive varmt!

Magnetisme  
Kort med magnetstriber (f.eks. kreditkort) kan tage skade, hvis de kommer i kontakt med legetøjets magnetiske dele eller opladerstikket.

Voksenlegetøj fremstillet af silikone, der er sikker for kroppen. Vaskes før og efter hver brug, også inden første brug. Brug ikke-parfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100% vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidemiddel!

Dit legetøj bruger 2 AAA-batterier. Isæt dem som vist på billedet forneden.

For at tænde for apparatet tryk på +. Hold knappen nede, indtil du mærker vibration.
For højere hastighed eller mønstre klik på +
For lavere hastighed eller et tidligere mønster klik på + For at slukke tryk og hold -.
Legetøjet har 6 hastigheder og 6 rytmer.
For at rejse uden bekymringer tag simpelthen batterierne ud og opbevar dem separat! Sørg for at pakke et ekstra sæt batterier, hvis du tager ud i vildnisset.

GENERELLE OPLYSNINGER
Voksenlegetøj fremstillet af silikone, der er sikker for kroppen. Dette produkt er ikke til børn og er ikke et medicinsk produkt. Emballagen kan genbruges; brug venligst de dertil beregnede faciliteter til bortskaffelsen. Du bedes bemærke, at lette farveafvigelser af produktet eller pakken er normale resultater af fremstillingen. Sikker til anal brug.

TING MAN IKKE MÅ
Undlad at åbne legetøjet med vold. Undlad at bruge skarpe genstande på legetøjet. Undlad at kaste legetøjet eller batterierne i ilden. Undlad at efterlade det i direkte sollys. Undlad at bruge legetøjet, hvis du bemærker, at det bliver usædvanligt varmt eller ved mekaniske fejlfunktioner eller fejl (misfarvning, unormalt udseende, forkert form). Hvis der går ild i legetøjet, må det ikke slukkes med vand.  
Undlad at bruge smøremidler på basis af silikone, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sololie eller solcreme, læbeplejeprodukter, æteriske olier, kokosolie eller spiselige olier af nogen slags). Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, som ikke er dækket af garantien.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Den maksimale omgivende temperatur under drift er 40 °C. Omgivelsernes forskellige temperaturer (for eksempel under transport) kan under visse forhold medføre let dannelse af kondens. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet har tilpasset sig til omgivelsernes temperatur, før du bruger det.
Fjernelse af batterierne før opbevaring kan forlænge livet af både batterierne og dit legetøj.

Voksenlegetøj fremstillet af kropssikker silikone. Vaskes før og efter hver brug, inklusiv første brug. Brug uparfumeret sæbe eller legetøjsrens. Legetøjet er 100% vandtæt. Glem ikke vandbaseret glidecreme!  For at tænde, tryk på FUN i et halvt sekund og slip så knappen. For at slukke klik på FUN. Legetøjet har 6 hastigheder og 6 mønstre og begynder ved en medium hastighed. Klik på + for højere hastighed og rytmeindstillinger. For adgang til lavere hastighed eller for at vende tilbage til kontinuerlig vibration, tryk på –. Kører i 40 - 120 minutter. For at oplade legetøjet, sæt stikket i stikdåsen. Enden lyser rød. Sluttes til metalkontakter på legetøjet. Når – blinker, har legetøjet 33% strøm eller mindre. Når +, op til 66%. Når FUN, op til 99%. Når alle knapper blinker eller lyser op, er legetøjet fuldt opladet. Bare 6 timers opladning giver dig fuld kraft.

REJSELÅS
Lås: Tryk på FUN og – samtidig i ca. ½ sek. Lås op: Tryk på FUN og + samtidig i ca. ½ sek. I begge tilfælde blinker knapperne, og enheden brummer kort.

GENERELLE OPLYSNINGER
Mens TIGER er sikker til anal brug, er PATCHY PAUL, BIG BOSS, VOLTA og MANTA det ikke. Bemærk venligst, at lette farveforskelle på produktet eller emballagen er et normalt resultat af produktionen. Dette produkt er ikke til børn og ikke et medicinsk produkt. Sørg for en miljømæssigt egnet bortskaffelse af emballagen og brug de eksisterende muligheder for genbrug.  

UNDLAD AT:
åbne legetøjet; bruge skarpe genstande på legetøjet; kaste legetøjet eller opladerkablet i ilden; efterlade det i direkte sollys; bruge eller oplade legetøjet, hvis du bemærker usædvanlig opvarmning, mekaniske fejlfunktioner eller ting, der er unormale (misfarvning, usædvanlig opførsel, misformning). Hvis der går ild i legetøjet, undlad at slukke med vand. 

For at undgå kortslutninger, må opladerkablets magnetiske kontaktpunkter ikke anbringes på metalliske overflader eller andre magnetiske opladere. Lad ikke opladerenheden komme i kontakt med vand eller fugt. Legetøjet må ikke bruges, mens det oplades, eller mens den magnetiske USB-oplader er tilsluttet.  Undlad at bruge silikonebaseret glidemiddel, olier eller lotioner sammen med legetøjet (inklusive sollotion eller solbeskyttelse, læbeplejeprodukter, essentielle olier, kokosolie eller alle slags spiselige olier). Disse kan forårsage uoprettelig skade på legetøjet, som ikke dækkes af garantien.  

TEKNISKE OPLYSNINGER
Opbevarings- og driftstemperatur 0 °C – 40 °C. Maks. omgivende temperatur under driften er 40 °C. Forskellige omgivende temperaturer (f.eks. på rejser) kan under visse omstændigheder medføre let kondensering. Vent i så fald i nogle få timer, indtil legetøjet er tilpasset til den omgivende temperatur, før det bruges.

Batterikapacitet 500 mAh. Batteriernes standby-tid er ca. seks måneder, hvorefter de skal genoplades for at holdes i live. Almindelig brug af batterierne sikrer deres holdbarhed. Hvis dit legetøj er afladet, bedes du oplade det, før du lægger det væk. Batteriets beskyttende kredsløb forebygger overopladning eller total afladning. Ved ukorrekt håndtering kan batterierne have en ukontrolleret exoterm reaktion. Hvis denne fare optræder, bedes du tage de normale forholdsregler og kassere hele legetøjet. Til opladning af legetøjet bruges kun den originale magnetiske USB-oplader. Hvis driftssignallyset (LED) på det magnetiske opladerstik ikke lyser op, træk stikket ud og prøv igen. Træk stikket ud, når legetøjet ikke er i brug. Det magnetiske stik (hvis der er tændt for LED-displayet) og området omkring legetøjets motor kan blive varm. Batteripakken er altid sikret mod kortslutning, men den kan stadig blive varm! Kortslutningsstrømkapaciteten af USB-porten på PC/MAC eller bærbare computere afhænger af enheden, så du bedes kontrollere de tekniske specifikationer før brug. En let varmeudvikling kan forekomme.

MAGNETISME
Kort med magnetstriber (f.eks. kreditkort) kan tage skade, når de kommer i kontakt med de magnetiske dele af legetøjet eller opladerstikket.